Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Časové jízdenky krátkodobé

platné od 1. ledna 2016

Doba platnostiObyčejné jízdenkyZlevněné jízdenky 1)
pracovní dnySo, Ne, svátky 2)cena v Kčcena v Kč
10 minut 10 minut 16 8
30 minut 45 minut 20 10
60 minut 90 minut 28 14
70 minut (* 90 minut (* 30 15

Poznámky:

1) pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů

2) v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení jízdenky

*) SMS jízdenka (informace k SMS jízdence)

PLATNOST

 • Rozhodující pro určení doby platnosti časové jízdenky krátkodobé je den jejího označení,
 • 10minutové, 30minutové a 70minutové SMS jízdenky neplatí ve vlacích Českých drah, a.s.,
 • krátkodobé časové jízdenky platí na území tarifní oblasti Ostrava XXL (zóny č. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25), tj. území statutárního města Ostrava a přilehlých měst a obcí,
 • platnost krátkodobých časových jízdenek je omezena pouze časem,
 • krátkodobé časové jízdenky neplatí  ve spojích ČD (s výjimkou 60minutových) ve spojích ČSAD Frýdek-Místek a ve vybryných spojích ČSAD Karviná a.s.

Jízdenky v doplňkovém prodeji u řidiče

Na všech linkách Dopravního podniku Ostrava a.s. se v doplňkovém prodeji u řidiče prodávají krátkodobé časové jízdenky s dobou platnosti 60 minut (90 minut v soboty, neděle a svátky 2) a jízdenky pro přepravu zavazadla s dobou platnosti 60 minut (90 minut v soboty, neděle a svátky 2).

K ceně jízdného u doplňkového prodeje u řidiče se stanoví přirážka ve výši:

 • krátkodobá časová jízdenka - přirážka 5 Kč
 • krátkodobá časová jízdenka zlevněná  - přirážka 5 Kč
 • jízdenka pro zavazadlo - přirážka 5 Kč

Žákovské a studentské krátkodobé jízdenky v tarifní oblasti XXL

Doba platnostiŽákovské jízdné XXL 6-15 let 3)Žákovské jízdné XXL 15-26 let
pracovní dnySo, Ne, svátky 2)cena v Kčcena v Kč
10 minut 10 minut 6 12
30 minut 45 minut 7 15
60 minut 90 minut 10 21

Poznámky:

2) v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení jízdenky

3) pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku

Žákovské krátkodobé jízdné v tarifní oblasti XXL

 • nárok na 62,5% slevu mají žáci ve věku od 6 do dovršení 15 let
 • nárok na 25% slevu mají žáci a studenti ve věku od 15 do dovršení 26 let
 • žákovské a studentské jízdné platí jen po dobu trvání školního resp. akademického roku mimo měsíců červenec a srpen z místa bydliště do místa školy a zpět; jízdenky jsou nepřestupné; nárok na slevu se prokazuje platným a dopravcem ověřeným celostátně platným žákovským průkazem
 • žákovské jízdné neplatí pro cesty uvnitř tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóny 1, 2, 3 a 4).