Jizdní řády pro mobilní telefony

Instalace/aktualizace platná od 2. října 2016, kompilace z 27. 9. 2016: