Jizdní řády pro mobilní telefony

Instalace/aktualizace platná od 2. dubna 2018, kompilace z 29. 3. 2018: