Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

DOPRAVNÍ PODNIK DĚKUJE ŠVÝCARSKU

Dopravní podnik Ostrava v letech 2014 – 2017 uvedl do provozu projekty financované z programu švýcarsko-české spolupráce. Nad rámec základních cílů se povedlo realizovat celou řadu dalších, dodatečných aktivit. Smyslem bylo přiblížit se vyšším evropským standardům a zlepšit komfort cestování MHD. Ze švýcarských zdrojů bylo uhrazeno 85 % nákladů projektů, zbylých 15 % bylo hrazeno z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

DPO se stal jedním z nejúspěšnějších žadatelů o dotace v Moravskoslezském kraji a investoval historicky největší objem investic do nových projektů. Všechny projekty, včetně těch z Programu švýcarsko-české spolupráce byly zaměřeny především na zvyšování bezpečnosti cestujících, jejich informovanost s využitím nových technologií a samozřejmě zlepšení komfortu samotného cestování. Cílovou skupinou byli rovněž hendikepovaní spoluobčané, pro které byl rozšířen vozový park o nové bezbariérové vozy.

27.3.2017 - tisková konference  27.3.2017 - tisková konference

„Využití švýcarských fondů je pro nás velmi zajímavá a pozitivní zkušenost. Jsme rádi, že jsme se k této možnosti financování pro zdokonalování našich služeb cestujícím dostali. Chtěl bych proto poděkovat švýcarským partnerům i představitelům statutárního města Ostravy, kteří nám umožnili uskutečnit naše plány,“ sdělil své dojmy ředitel DPO Daniel Morys.

Díky vstřícnosti donátora a schopností DPO zakázky dobře vysoutěžit se nakonec mimo základní cíle projektů povedla ještě řada tzv. dodatečných aktivit. „Jsem potěšen tím, že díky příznivému vývoji směnného kurzu švýcarského franku a české koruny bylo možno realizovat užitečné a významné dodatečné činnosti, tj. rekonstrukci dvou dalších tramvajových zastávek, instalaci kamer v tramvajích a trolejbusech za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících, nebo pořízení zvláštního vozidla údržby – čistícího voz,“ doplňuje velvyslanec Švýcarské konfederace Markus-Alexander Antonietti.

CH-022 - Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě

Základní obsah projektu
Rekonstrukce nástupišť tramvajových zastávek Krajský úřad a Křižíkova
Výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská a Pavlovova
Dodatečné aktivity I
Rekonstrukce tramvajových nástupišť Prostorná
Výstavba přístřešků a zábradlí na dalších 15 tramvajových nástupištích
Dodatečné aktivity II
Rekonstrukce tramvajových nástupišť Palkovského
Instalace aktivních prvků bezpečnosti na 4 kolejových kříženích
Instalace kamerového systému do 66 vozidel
Spolufinancování projektu CH-023 - pořízení čisticího vozu

Celkové způsobilé výdaje projektu za všechny aktivity dosáhly výše 94 600 tis. Kč.

CH-023 - Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník

Základní obsah projektu
Výstavba trolejbusové trati s napojením na Terminál Hranečník vč. rekonstrukce měnírny Hranečník
Dodatečné aktivity I
Rekonstrukci měnírny Michálkovice
Dodatečné aktivity II
Pořízení čistícího vozu
Instalace kamerového systému do 6 vozidel

Celkové způsobilé výdaje projektu za všechny aktivity dosáhly výše 88 246 tis. Kč.

 

Jste zde: Aktuality DOPRAVNÍ PODNIK DĚKUJE ŠVÝCARSKU