Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 3, 5, 7, 8, 9 a 17

Od soboty 20. 5. 2017 (cca od 04:00 h) do neděle 21. 5. 2017 (cca do 20:00 h), z důvodu prací v kolejišti na smyčce Vřesinská a na trolejovém vedení trati linky č. 5, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 5, 7, 8, 9 a 17 v Ostravě-Porubě. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

 

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Spoje linky č. 5
budou v celé délce své trasy nahrazeny autobusy NAD.
Spoje linek č. 7, 8, 9 a 17
budou ve směru na Vřesinskou ukončeny na zastávce Poruba vozovna (na ul. Sokolovské).
Zastávka Poruba vozovna (nástupní pro TRAM směr Telekom.škola)
bude přemístěna na ul. Sokolovskou, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou, ve směru od vozovny.
NAD za linky č. 7, 8, 9 a 17
bude zavedena v úseku zastávek „Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) – Vřesinská (na ul. Vřesinské)“ a zpět.
Zastávky Poruba vozovna (přestupní, nástupní, výstupní pro NAD)
budou zřízeny na ul. Sokolovské před/za křižovatkou s ul. Opavskou, ve směru od/k vozovně.
Zastávky Vřesinská (přestupní, nástupní, výstupní pro NAD)
budou zřízeny na ul. Vřesinské před/za křižovatkou s ul. 17. listopadu, ve směru od/k Radnici Poruba.
Ke zpoždění o cca 1 – 2 minuty
může docházet u spojů NAD, výlukou dotčených tramvajových linek a dále spojů, které mají na tyto linky přípoj.
Zaručené bezbariérové spoje uvedené v jízdním řádu
nebudou dodrženy na lince č. 3.

PORUBA VOZOVNA  VŘESINSKÁ 

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

Linka č. 3
ze zastávky Poruba vozovna zahájí provoz po výlukové trase.
Linka č. 5
ze zastávky Vřesinská zahájí provoz po výlukové trase.
ze zastávky Zátiší zahájí provoz po výlukové trase.
Linka č. 7
ze zastávky Výškovice v 03:21 h (Vřesinská 03:53 h)
ze zastávky Vřesinská v 03:22 h (Poruba vozovna 03:28 h)
Linka č. 8
ze zastávky Hlavní nádraží zahájí provoz po výlukové trase.
ze zastávky Vřesinská v 03:06 h (Poruba vozovna 03:12 h)
Linka č. 9
ze zastávky Plynárny v 02:57 h (Vřesinská 03:28 h)
ze zastávky Vřesinská v 03:47 h (Poruba vozovna 03:53 h)
Linka č. 17
ze zastávky Dubina zahájí provoz po výlukové trase.
ze zastávky Vřesinská v 03:32 h (Poruba vozovna 03:38 h)

PRVNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PO UKONČENÍ VÝLUKY

Linka č. 5
ze zastávky Vřesinská dne 21. 5. 2017 v 20:41 h (Zátiší 20:59 h)
ze zastávky Zátiší dne 21. 5. 2017 v 21:02 h (Vřesinská 21:20 h)

TRASY TRAMVAJOVÝCH LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Linka č. 3
pojede v trase: „Dubina – J. Kotase – Jubilejní kolonie – Ředitelství Vítkovic – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna (na ul. Sokolovské: nástupní pro TRAM směr Dubina)“ a zpět.
Linka č. 5
bude v celé délce své trasy nahrazena autobusy NAD.
Linka č. 7
pojede v trase: „Výškovice – Kino Luna – Zábřeh vodárna – Karpatská – Ferona – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna (na ul. Sokolovské: přestup na NAD směr Vřesinská / nástupní pro TRAM směr Výškovice)“ a zpět.
Linka č. 8
pojede v trase: „Hl. nádraží – Křižíkova – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna (na ul. Sokolovské: přestup na NAD směr Vřesinská / nástupní pro TRAM směr Hl. nádraží)“ a zpět.
Linka č. 9
pojede v trase: „Plynárny – Křižíkova – Náměstí Republiky – Mariánské náměstí – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna (na ul. Sokolovské: přestup na NAD směr Vřesinská / nástupní pro TRAM směr Plynárny)“ a zpět.
Linka č. 17
pojede v trase: „Dubina – J. Kotase – ÚMOb Jih – Nádraží Vítkovice – Ferona – Svinov mosty h.z. – Poruba vozovna (na ul. Sokolovské: přestup na NAD směr Vřesinská / nástupní pro TRAM směr Dubina)“ a zpět.

TRASY NÁHRADNÍ DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

NAD za linky č. 7, 8, 9 a 17
pojede v trase: „Poruba vozovna (na ul. Sokolovské: přestupní z TRAM) – Rektorát VŠB – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Vřesinská (na ul. Vřesinské: přestup na NAD za linku č. 5 směr Zátiší / nástupní pro NAD směr Poruba vozovna)“ a zpět.
NAD za linku č. 5
pojede v trase: „Vřesinská (na ul. Vřesinské: přestupní z NAD za linky č. 7, 8, 9 a 17) – Vřesinská (u smyčky) – Poruba koupaliště – Vřesina hřbitov – Vřesina – Nová Plzeň – Krásné pole – U Obory – Dolní Lhota – Dolní Lhota osada – Horní Lhota – Zátiší“ a zpět.

Spoje NAD za linku č. 5 jedoucí ze zastávky Vřesinská v sobotu 20. 5. 2017 v 03:37 h a 04:08 h
započnou svoji jízdu na zastávce Vřesinská (u smyčky).
Spoj NAD za linku č. 5 jedoucí ze zastávky Zátiší v neděli 21. 5. 2017 v 20:13 h
ukončí svoji jízdu na zastávce Vřesinská (u smyčky).
Spoje NAD za linku č. 5 jedoucí ze zastávky Zátiší (směr Poruba vozovna)
pokračují zastávky Vřesinská (u smyčky) po své trase na konečnou zastávku Poruba vozovna.

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Poruba vozovna – nástupní pro TRAM linky č. 3, 7, 8, 9 a 17 (směr Telekom.škola)
se přemísťuje na ul. Sokolovskou, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
Poruba vozovna – nástupní pro NAD za linky č. 7, 8, 9 a 17 (směr Vřesinská)
se přemísťuje na ul. Sokolovskou, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
Rektorát VŠB – pro NAD za linky č. 5, 7, 8, 9 a 17 (směr Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Opavskou, cca 5 metrů před přechod pro chodce, do prostoru parkoviště.
Vřesinská – nástupní pro NAD za linky č. 7, 8, 9 a 17 (směr Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 65 metrů před křižovatku s ul. 17. listopadu, směrem od Radnice Poruba.
Vřesinská – pro NAD za linku č. 5 (směr Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 13 metrů před přechod pro chodce.
Vřesinská – pro NAD za linku č. 5 (směr Zátiší)
se přemísťuje na stejnojmennou BUS zastávku linky č. 630 (směr Vřesina).
Poruba koupaliště – pro NAD za linku č. 5 (směr Zátiší)
se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 10 metrů před přechod pro chodce u křižovatky s ul. Ke Skalce.
Poruba koupaliště – pro NAD za linku č. 5 (směr Vřesinská / Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Vřesinskou, cca 40 metrů za přechod pro chodce u křižovatky s ul. Ke Skalce.
Vřesina – pro NAD za linku č. 5 (směr Zátiší)
se přemísťuje na ul. Osvobození, cca 40 metrů za křižovatku s ul. Nádražní.
Vřesina – pro NAD za linku č. 5 (směr Vřesinská / Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Osvobození, za křižovatku s ul. Nádražní, cca 5 metrů před přechod pro chodce.
Nová Plzeň – pro NAD za linku č. 5 (směr Zátiší)
se přemísťuje na ul. Osvobození, na TRAM ostrůvek (směr Vřesinská).
Nová Plzeň – pro NAD za linku č. 5 (směr Vřesinská / Poruba vozovna)
se přemísťuje na chodník před křižovatku ul. Osvobození x Písečná x Hlubočická (u bývalého obchodu).
Krásné Pole – pro NAD za linku č. 5 (směr Zátiší)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, k pravému okraji vozovky, mezi sloupy veřejného osvětlení č. 3 a 4.
Krásné Pole – pro NAD za linku č. 5 (směr Vřesinská / Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 70 metrů za křižovatku s ul. Družební, na panelové nástupiště.
U Obory – pro NAD za linku č. 5 (směr Zátiší)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 35 metrů před křižovatku s ul. K Oboře, na panelové nástupiště.
U Obory – pro NAD za linku č. 5 (směr Vřesinská / Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 115 metrů za křižovatku s ul. K Oboře, na panelové nástupiště.
Dolní Lhota – pro NAD za linku č. 5 (směr Zátiší)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, na TRAM ostrůvek (směr Vřesinská).
Dolní Lhota – pro NAD za linku č. 5 (směr Vřesinská / Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 50 metrů za křižovatku s ul. Čs. tankistů, na panelové nástupiště.
Dolní Lhota osada – pro NAD za linku č. 5 (směr Zátiší)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 90 metrů zpět od TRAM zastávky, na panelové nástupiště.
Dolní Lhota osada – pro NAD za linku č. 5 (směr Vřesinská / Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, přibližně na úroveň příchodu k TRAM zastávce
(odbavení cestujících pouze prostředními dveřmi).
Horní Lhota – pro NAD za linku č. 5 (směr Zátiší)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, cca 40 metrů za křižovatku do Horní Lhoty, na panelové nástupiště.
Horní Lhota – pro NAD za linku č. 5 (směr Vřesinská / Poruba vozovna)
se přemísťuje na ul. Kyjovickou, na úroveň přístupové cesty k TRAM zastávce, na panelové nástupiště.
Zátiší – pro NAD za linku č. 5 (směr Vřesinská / Poruba vozovna)
se přemísťuje do prostoru křižovatky ul. Kyjovická x silnice č. 465, naproti bývalé restaurace.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 3, 5, 7, 8, 9 a 17