Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

Letní jízdní řády v Ostravě a další novinky v ODIS od 2. 7. 2017

Od 2. července 2017 dochází ke změnám v organizaci dopravy linek MHD v Ostravě, a to v souvislosti 1) se zavedením Letních jízdních řádů, 2) s trvalou úpravou jízdních řádů u vybraných linek a rozšířením počtu zastávek na znamení a 3) se strukturální a cenovou úpravou Tarifu ODIS – nová zóna 78.

 

Knižní jízdní řády ODIS pro oblast Ostrava (včetně letních JŘ) nově vydává KODIS. Letní jízdní řády jsou v prodeji výhradně v Dopravním infocentru ODIS (v přízemí budovy ředitelství DPO u tramvajové zastávky Karolina) od 26. 6. 2017 za cenu 15,- Kč.

 

1) LETNÍ PROVOZ

V době od 2. července do 2. září 2017 pojedou linky ODIS podle letních jízdních řádů. V tomto období platí omezení na většině linek MHD Ostrava. Kromě prodloužení intervalů mezi spoji v pracovní dny bude zastaven provoz na linkách 6, 9 (vyjma nočních spojů), 20, 92, 109 a 110. Oproti loňským letním jízdním řádům zůstává na základě žádosti cestujících v provozu linka 10, v návaznosti na tuto je upraven provoz linky 1, a dále je upraven provoz vzájemně provázaných linek 48, 49 a 54.

 • Linky 1 a 10 (Dubina - centrum)
  Zachování provozu linky 10 o prázdninách jako před rekonstrukcí Nádražní ul., tzn. v době špičky na obou linkách intervaly 15 minut.
 • Linky 48, 49 a 54 (Poruba - Svinov - Přívoz/Hrabůvka)
  Na těchto linkách bude v době letních prázdnin zaveden 15minutový interval v obou směrech. Intervaly do průmyslové zóny v době střídání směn budou zachovány.

K úpravě letního provozu oproti minulému roku dochází také u příměstských linek spojujících Havířov s Ostravou.

 • Linky 441, 442, 443 (Havířov - Ostrava)
  Po dobu letních prázdnin bude oproti minulému roku zachován provoz na expresní lince 442 (Havířov - Hranečník) v přibližně 30minutovém intervalu v době dopravní špičky, proloženě s touto linkou budou vedeny i zastávková linka 441 (Havířov - Hranečník) a linka 443 (Havířov - ÚAN).

Letní provoz v rámci města Ostravy bude také ovlivněn několika probíhajícími stavbami, zejména rekonstrukcí mostů na ul. Plzeňské a rekonstrukcí ul. Českobratrské a Dr. Martínka.

 • Rekonstrukce ul. Českobratrské u Husova sadu
  Termín: Od neděle 2. 7. 2017 (00:00 h) do soboty 2. 9. 2017 (24:00 h).
  Výlukou ovlivněné linky: 38, 71, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112.
  Podrobnosti: Tisková zpráva
 • Rekonstrukce ul. Dr. Martínka
  Termín: Od neděle 2. 7. 2017 (00:00 h) do pondělí 31. 7. 2017 (24:00 h).
  Výlukou ovlivněné linky: 26, 27, 41, 48, 50, 55, 62, 77, 96.
  Podrobnosti: Tisková zpráva
 • Rekonstrukce vjezdu do areálu vozovny trolejbusů
  Termín: Od neděle 2. 7. 2017 (00:00 h) do soboty 2. 9. 2017 (24:00 h).
  Organizace dopravy: Nástupní zastávka Vozovna trolejbusů (před vjezdem do areálu vozovny) dočasně zrušena.
 • Výměna kolejí na ul. 28. října u Nové Vsi vodárny
  Termín: Od pondělí 10. 7. 2017 (00:00 h) do středy 19. 7. 2017 (24:00 h).
  Výlukou ovlivněné linky: 3, 4, 7, 8, 9, 17, 19, X, 43.
  Podrobnosti: Tisková zpráva

Informace k dalším výlukám linek MHD v období platnosti Letních jízdních řádů budou zveřejněny vždy s dostatečným předstihem na webových stránkách dopravce.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Jízdní řády trolejbusových linek Jízdní řády autobusových linek Jízdní řády tramvajových linek

 

2) TRVALÉ ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

U některých linek dochází k trvalým úpravám jízdních řádů na základě připomínek občanů, obcí a městských obvodů.

 • Linka 4 (Hranečník - Martinov)
  O víkendech bude zaveden spoj ve 4:58 z Hranečníku směr Martinov, resp. i nájezdový spoj ve 4:15 h z Telekom. školy směr Hranečník.
 • Linky 4 (Hranečník - Martinov) a 7 (Výškovice - Poruba)
  V pracovní dny večer a o víkendech budou zavedeny přípoje linek 4 a 7 na zastávce Třebovická ve směru z Poruby se závazným vyčkáváním nejvýše 2 minuty. Linka 4 bude z Martinova opožděna o 1 minutu.
 • Linka 14 (Hlučínská - NH jižní brána)
  Večerní spoj v pracovní dny a všechny víkendové spoje směrem do Kunčic na směny AMO budou uspíšeny o 4 minuty z důvodu lepší návaznosti na vnitropodnikovou dopravu.
 • Linka 23 (Hranečník - Rychvald)
  Na základě požadavku MOb Michálkovice budou uspíšeny dopolední spoje v pracovní dny ve směru z Hranečníku o 1 minutu. Jedná se o spoje s odjezdem Hranečníku mezi 8:50 až 12:30 h. Důvodem je zajištění návaznosti v Michálkovicích na linku 104.
 • Linka 38 (Bartovice - Hranečník)
  Ranní spoj s odjezdem ve 4:05 z Bartovic bude uspíšen o 2 minuty kvůli lepší návaznosti na linku 4 na Hranečníku.
 • Linka 39 (Poruba - Třebovice - Svinov - Fifejdy - Vítkovice - Hrabová)
  Víkendové odjezdy z Poruby budou uspíšeny o 4 minuty. Důvodem je požadovaná návaznost na linku 8 směr centrum ve Svinově.
  Spoj, který pokračuje z Hrabové statku ve 21:03 h do Paskova bude nahrazen spojem ve 21:43 h (požadavek města Paskov).
 • Linka 40 (Studentské koleje - Opavská)
  Opoždění všech spojů v pracovní dny večer a o víkendech ve směru ze Studentských kolejí na Opavskou o 2 minuty a zřízení přípojů s linkou 39 na zastávce Jana Šoupala v časech, kdy se zde linky sjedou ve stejnou minutu.
 • Linka 54 (Přívoz - Poruba)
  Opoždění víkendových spojů linky 54 ve směru do Poruby o 8 minut. Tím bude možno vytvořit vzájemný přípoj linek 54 a 48 ve Svinově, stejně, jako to úspěšně funguje v opačném směru (z Poruby), tj. se závazným vyčkáváním nejvýše 2 minuty. Dále dojde ke zlepšení přestupních vazeb v Přívoze od Heřmanic směrem na Porubu a zlepšení prokladu linek 44 a 54 v Porubě přes Jižní svahy.
 • Linka 58 (Martinov - Poruba FN)
  Souvisí s opožděním víkendových spojů linky 54. Aby byl zachován přestup z linky 54 na linku 58 na Alšově náměstí, jako návaznost směrem k Fakultní nemocnici, budou víkendové spoje linky 58 ve směru z Martinova opožděny o 9 minut. Tím se zároveň zlepší proložení linek 40 a 58 v relaci Duha > Poruba vozovna.
 • Linka 73 (ÚAN - Hrabová,PZ)
  Budou zavedeny nové spoje v pracovní dny v 6:29 h z ÚANu a v 15:40 h z Hrabové.
 • Zastávka Mariánskohorská
  Zastávka na Mariánskohorské ulici bude přejmenována na „Grmelova“ (dle kolmé ulice).

ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ

Na základě pozitivních zkušeností se zastávkami na znamení bude od 2. 7. 2017 jejich počet na území města Ostravy rozšířen o dalších 80 (viz Tisková zpráva). Naopak zastávka Výškovice osada bude od stejného data ze seznamu zastávek na znamení vyjmuta.

 

3) STRUKTURÁLNÍ A CENOVÉ ÚPRAVY TARIFU ODIS - NOVÁ ZONA 78

Valná hromada společníků společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na svém zasedání dne 22. 5. 2017 schválila změny v Tarifu ODIS 2017 platné od 2. 7. 2017.

Změny se týkají výhradně cestujících, kteří využívají k cestování dlouhodobé časové jízdenky a dojíždějí do/z Ostravy, popř. Ostravou projíždějí. Změny se nijak nedotknou ostatních cestujících !

Aktuální Tarif ODIS platný od 1. 1. 2017 byl schválen valnou hromadou společníků dne 15. 12. 2016 s tím, že některá ustanovení týkající se území statutárního města Ostravy platí pouze do 30. 6. 2017. Jedná se o opatření, které dočasně umožňují zakoupení jedné ze čtyř ostravských zón podle původního členění společně s alespoň jednou mimoostravskou zónou.

Vnitřní členění Ostravy na čtyři zóny pro nově zakoupené dlouhodobé časové jízdenky však od července (konkrétně od 2. 7. 2017) definitivně končí i pro tyto cestující.

Strukturální úprava:
Podobně jako byly ostravské zóny 1, 2, 3 a 4 sloučeny do jediné zóny 77 (celá Ostrava), bude nově zřízena velká zóna OSTRAVA XXL s číslem 78 zahrnující všechny zóny v oblasti OSTRAVA XXL (Ostrava a prstenec okolo Ostravy).
To znamená, že všichni cestující do Ostravy dojíždějící, popř. z Ostravy vyjíždějící si nově zakoupí pouze tuto zónu 78, popř. k ní další regionální zóny mimo oblast Ostrava XXL.

Zóna 78

Cenová úprava:
Řešení se zaměřuje ve shodě s principy uplatněnými již v ceníku pro území Ostravy od 1. 1. 2017 na cenové zvýhodnění cestujících s jízdenkami na dobu delší než 90 dnů, tj. jedná se o jízdenky 5měsíční, 180denní a 365denní.

Cenotvorba nové tarifní zóny 78 je nastavena takto:
a) v případě dlouhodobých časových jízdenek s délkou platnosti 7, 30 a 90 dní je cena tarifní zóny 78 nastavena shodně jako součet ceny jedné tarifní zóny XXL a tarifní zóny 77,
b) v případě dlouhodobých časových jízdenek s délkou platnosti 180, 365 dní a 5 měsíců je cena tarifní zóny 78 nastavena tak, aby se její cena rovnala ceně dlouhodobé časové jízdenky příslušných časových platností dle tarifu ODIS v roce 2016 pro kombinaci jedné původní ostravské tarifní zóny (1, 2, 3 a 4) a jedné zóny XXL.

Jízdenky zakoupené před datem změny, tj. do 1. 7. 2017 včetně, budou platné dle zakoupené konfigurace zón až do ukončení své platnosti.

 

Zdroj: Koordinátor ODIS s.r.o. a Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

Jste zde: Aktuality Letní jízdní řády v Ostravě a další novinky v ODIS od 2. 7. 2017