Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

Dopravní nehoda není legrace

Vyjádření generálního ředitele Dopravního podniku Ostrava Daniela Moryse k medializovaným aktivitám na sociálních sítích "Chyť si svojí tramvaj" a vydání stejnojmenného kalendáře a výzva cestujícím i řidičům.

 

Dopravní nehoda není legrace

Daniel Morys

S podivem jsem zareagoval na aktivitu tvůrce kalendáře s výjevy dopravních nehod s prostředky MHD v Ostravě. Zamýšlím se nad morálním profilem autora, který evidentně zcela pohrdá traumatizujícími zážitky všech osob zúčastněných při dopravních nehodách a bez jakýchkoli bližších informací, např. o osudech účastníků nešťastných událostí, vyrábí tuto cynickou zábavu.

Mně osobně je velmi líto všech osob, které se v podobných situacích ocitly. Nehledím přitom na to, zda byly při nehodě zraněny či zda šlo „jen“ o materiální škody. Dopravní podnik Ostrava se problematice dopravních nehod věnuje intenzivně a zavádí řadu opatření k eliminaci jejich vzniku. Při stále narůstající frekvenci provozu na ostravských komunikacích je to však obtížný úkol. Myslím, že všichni si ta opatření vybavíme - modernizujeme nástupiště tramvajových zastávek s cílem zvýšení bezpečnosti chodců, podél tratí vkládáme oddělovací tvarovky, v poslední době jsme například pořídili a instalovali nákladné prvky aktivní bezpečnosti na kříženích tramvajové dráhy se silniční komunikací. Na dalších opatřeních pracujeme.

Pečlivě se také věnujeme proškolování našich řidičů. Výsledkem je fakt, že drtivá většina dopravních nehod s prostředky MHD není zaviněna našimi řidiči. Nechceme se tím však uspokojovat. Nadále se této problematice budeme intenzivně věnovat, především pak v oblasti posilování schopností našich řidičů předvídat chování ostatních účastníků provozu. Domnívám se, že toto je, na rozdíl zmíněné aktivity tvůrce kalendáře, cesta k dalšímu snižování počtu dopravních nehod.

Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel
Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

Výzva
Spolupracujte s námi na tvorbě mapy míst v Ostravě, která jsou podle Vás nebezpečná z pohledu vzniku dopravních nehod s vozidly MHD. Rádi budeme vaše tipy konfrontovat s oficiálními statistikami a hledat další cesty ke snižování počtu a prevenci vzniku dopravních nehod s prostředky MHD v Ostravě.

 

Jste zde: Aktuality Dopravní nehoda není legrace