Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

Tramvaj pro přepravu jízdních kol na lince č. 5

Tramvaj pro přepravu jízdních kol je vypravována podle níže uvedeného jízdního řádu na vybrané spoje tramvajové linky č. 5. Vůz s úpravou interiéru kapacitně pojme až 12 jízdních kol. Cena přepravy jízdních kol se řídí Tarifem pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava.

 

Podmínky pro přepravu jízdních kol ve speciálně upravené tramvaji:

  1. ve vozidle se jízdní kola přepravují pouze na určených závěsných systémech, přeprava jízdního kola ve vyhrazeném prostoru označeném u vnější strany dveří a v interiéru vozidla symbolem dětského kočárku není možná. Maximální počet přepravovaných kol je omezen počtem funkčních závěsných systémů v daném vozidle,
  2. cestujícímu se doporučuje uzamčení jízdního kola v závěsném systému jeho vlastním zámkem.

Obecné podmínky pro přepravu jízdních kol:

  1. cestující s jízdním kolem může nastoupit a vystoupit jen s vědomím řidiče, a to jen označenými dveřmi,
  2. průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen,
  3. cestující přepravující jízdní kolo je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu, být u něj po celou dobu přepravy a zajistit, aby jízdní kolo neznečistilo nebo nepoškodilo ostatní cestující nebo zařízení vozidla a aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob,
  4. výstup s jízdním kolem je cestující povinen s dostatečným časovým předstihem signalizovat řidiči dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“,
  5. při nástupu do vozidla na stejné zastávce mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek před jízdním kolem,
  6. řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže tuto přepravu obsazenost vozidla neumožňuje,
  7. koloběžka je považována za jízdní kolo.

Jízdní řád
(pozn. vypravení vozu není garantováno)

Jste zde: Aktuality Tramvaj pro přepravu jízdních kol na lince č. 5