Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 1, 2, 8, 11 a 18

Od pondělí 11. 9. 2017 (00:00 h) do pondělí 18. 9. 2017 (24:00 h), z důvodu výměny kolejí na ul. Nádražní, budou linky č. 1, 2, 8, 11 a 18 ukončeny na zastávce Plynárny, mimo 16. a 17. 9. 2017 (vždy od 07:00 h do 17:00 h), kdy budou ukončeny na zastávce Výstaviště z důvodu broušení kolejí na této ulici. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava.

 

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY
po celou dobu konání výluky

 • Linka č. 11
  bude v úseku zastávek „Křižíkova – Hlučínská“ nahrazena spoji souběžně jedoucích autobusových linek č. 33, 34, 52, 56, 66 a 67.
 • Linka č. 52
  bude v úseku zastávek „Křižíkova – Hlučínská (tramvajová smyčka)“ a zpět posílena vloženými spoji.
 • Výlukové jízdní řády
  budou vyvěšeny v trase náhradní dopravy.
 • Zaručené bezbariérové spoje náhradní dopravy
  nebudou uvedeny v jízdním řádu. Informace o odjezdech bezbariérových spojů náhradní dopravy podá cestujícím s invalidním vozíkem dopravní dispečink na telefonu 59 740 1252.
 • Zaručené bezbariérové spoje uvedené v jízdním řádu
  nebudou dodrženy na linkách č. 2, 8 a 11.
 • Přípoje linek č. 2 a 9
  budou na zastávce Důl Jindřich zrušeny.

mimo 16. a 17. 9. 2017 (vždy od 07:00 h do 17:00 h)

 • Spoje linek č. 1, 2, 8, 11 a 18
  budou ve směru Hl. nádraží a Hlučínská ukončeny na zastávce Plynárny.
 • Přestup cestujících na/z NAD
  bude na zastávce Důl Jindřich.
 • Náhradní autobusová doprava (NAD)
  bude zavedena v úseku zastávek „Důl Jindřich – Hl. nádraží“ a zpět.

pouze 16. a 17. 9. 2017 (vždy od 07:00 h do 17:00 h)

 • Spoje linek č. 1, 2, 8 a 11
  budou ve směru Hl. nádraží a Hlučínská ukončeny na zastávce Výstaviště.
 • Přestup cestujících na/z NAD
  bude na zastávce Karolina.
 • Náhradní autobusová doprava (NAD)
  bude zavedena v úseku zastávek „Karolina – Důl Jindřich – Hl. nádraží“ a zpět.

TRASY TRAMVAJOVÝCH LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY
mimo 16. a 17. 9. 2017 (vždy od 07:00 h do 17:00 h)

 • Linka č. 1
  pojede v trase: „Dubina – J. Kotase – Dřevoprodej – Důl Jeremenko – Dr. Malého – Karolina – Důl Jindřich (přestup na/z NAD) – Plynárny“ a zpět.
 • Linka č. 2
  pojede v trase: „Výškovice – Kotva – Karpatská – Mírové náměstí – Dr. Malého – Karolina – Důl Jindřich (přestup na/z NAD) – Plynárny“ a zpět.
 • Linka č. 8
  pojede v trase: „Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Mariánské náměstí – Karolina – Důl Jindřich (přestup na/z NAD) – Plynárny“ a zpět.
 • Linka č. 11
  pojede v trase: „Zábřeh – Kotva – Nádraží Vítkovice – Palkovského – Mariánské náměstí – Karolina – Důl Jindřich (přestup na/z NAD) – Plynárny“ a zpět.
 • Linka č. 18
  pojede v trase: „Dubina – J. Kotase – Jubilejní kolonie – Palkovského – Mariánské náměstí – Karolina – Důl Jindřich (přestup na/z NAD) – Plynárny“ a zpět.

pouze 16. a 17. 9. 2017 (vždy od 07:00 h do 17:00 h)

 • Linka č. 1
  pojede v trase: „Dubina – J. Kotase – Dřevoprodej – Důl Jeremenko – Dr. Malého – Karolina (přestup na/z NAD) – Výstaviště“ a zpět.
 • Linka č. 2
  pojede v úseku zastávek Výškovice – Kotva – Karpatská – Mírové náměstí – Dr. Malého – Karolina (přestup na/z NAD) – Výstaviště“ a zpět.
 • Linka č. 8
  pojede v úseku zastávek Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Mariánské náměstí – Karolina (přestup na/z NAD) – Výstaviště“ a zpět.
 • Linka č. 11
  pojede v úseku zastávek Zábřeh – Kotva – Nádraží Vítkovice – Palkovského – Mariánské náměstí – Karolina (přestup na/z NAD) – Výstaviště“ a zpět.

TRASY NÁHRADNÍ DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY
mimo 16. a 17. 9. 2017 (vždy od 07:00 h do 17:00 h)

 • NAD za linky č. 1, 2, 8, 11 a 18
  pojede v trase: „Důl Jindřich – Křižíkova – Nám. S. Čecha – Hl. nádraží“ a zpět.
 • Spoje NAD za linky č. 1, 2, 8, 11 a 18:
  - neobsluhují tramvajové zastávky Muglinovská;
  - směr Hl. Nádraží zastavují na ul. Nádraží na BUS zastávce Muglinovská;
  - směr Karolina zastavují na Sokolské třídě na BUS zastávce Sad B. Němcové (stanoviště č. 4).

pouze 16. a 17. 9. 2017 (vždy od 07:00 h do 17:00 h)

 • NAD za linky č. 1, 2, 8 a 11
  pojede v trase: „Karolina – Důl Jindřich – Křižíkova – Nám. S. Čecha – Hl. nádraží“ a zpět.
 • Spoje NAD za linky č. 1, 2, 8 a 11:
  - neobsluhují tramvajové zastávky Muglinovská;
  - směr Hl. Nádraží zastavují na ul. Nádraží na BUS zastávce Muglinovská;
  - směr Karolina zastavují na Sokolské třídě na BUS zastávce Sad B. Němcové (stanoviště č. 4).

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Hl. nádraží (směr Důl Jindřich / Karolina) pro NAD
  v pracovní dny (vždy cca od 20:05 h do 04:30 h) a 16. a 17. 9. 2017 (po celý den)

  se přemísťuje na trolejbusové obratiště.
 • Muglinovská (směr Důl Jindřich / Karolina) pro NAD
  po celou dobu konání výluky

  se přemísťuje na Sokolskou třídu, na BUS zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 4).
 • Muglinovská (směr Hl. nádraží) pro NAD
  po celou dobu konání výluky

  se přemísťuje na ul. Nádražní, na BUS zastávku Muglinovská (směr Sad B. Němcové).
 • Důl Jindřich (směr Karolina) pro NAD za linky č. 1, 2, 8 a 11
  pouze 16. a 17. 9. 2017 (vždy od 07:00 h do 17:00 h)

  se přemísťuje na ul. Nádražní, na provizorní zastávku, o cca 120 metrů zpět.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 1, 2, 8, 11 a 18