Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 37, 40, 43 a 45

Od soboty 16. 9. 2017 (06:00 h) do neděle 17. 9. 2017 (20:00 h), z důvodu konání kulturní akce a částečné uzávěry ul. Porubské a nábřeží Svazu protifašistických bojovníků v Ostravě-Porubě, budou linky č. 37, 40, 43 a 45 vedeny odklonem. Na linkách č. 40 a 43 budou upraveny jízdní řády.

 

Pozn.:
Současně probíhá II. etapa rekonstrukce ul. 17. listopadu u zastávky Duha.
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost organizaci dopravy.

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Spoje linky č. 37
  budou v úseku zastávek „Domov sester – Dělnická“ odkloněny přes zastávky Poruba radnice.
 • Spoje linky č. 40
  budou v úseku zastávek „Poruba U Nemocnice – Poruba vozovna“ odkloněny přes zastávky Alšovo náměstí.
 • Spoje linky č. 43
  budou v úseku zastávek „Poruba vozovna – Bytostav“ odkloněny přes zastávky Alšovo náměstí, Fakultní nemocnice a Poruba radnice.
 • Spoje linky č. 45
  budou v úseku zastávek „Poruba vozovna – Malá strana“ odkloněny přes zastávky Nezvalovo náměstí a Francouzská.
 • Na linkách č. 40 a 43
  budou upraveny jízdní řády.
  Na lince č. 40 v úseku „Poruba vozovna – Studentské koleje“.
  Na lince č. 43 v úseku „Poruba vozovna – Svinov nádraží“.

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

 • Linka č. 37
  ze zastávky ÚAN v 05:20 h (Nábřeží 05:48 h)
  ze zastávky Studentská v 05:46 h (Nábřeží 05:52 h)
 • Linka č. 40
  ze zastávky Studentské koleje v 05:43 h (Oblouk 05:50 h)
  ze zastávky Opavská v 05:34 h (Oblouk 05:51 h)
 • Linka č. 45
  ze zastávky Slavíkova v 05:36 h (Oblouk 05:41 h)
  ze zastávky Nová huť hl. brána v 05:17 h (Oblouk 05:41 h)

TRASY AUTOBUSOVÝCH LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 37
  pojede v trase: „Studentské koleje – Studentská – Domov sester – Poruba radnice – Dělnická – Svinov nádraží – Svinov mosty h.z. – Mariánskohorská – Ahepjukova – Českobratrská – ÚAN“ a zpět.
  Spoje linky č. 37 neobsluhují zastávky Náměstí B. Němcové (přemístěna na Domov sester) a Nábřeží (přemístěna na Poruba radnice).
 • Linka č. 40
  pojede v trase: „Studentské koleje – Studentská – Poruba U Nemocnice – Alšovo náměstí – Poruba vozovna – Čistírny – Duha – Opavská / Globus“ a zpět.
  Spoje linky č. 40 neobsluhují zastávky Fakultní nemocnice, Náměstí B. Němcové, Nábřeží a Oblouk.
  Zastávka Věžičky (směr Studentské koleje) přemístěna naproti zastávce Věžičky (směr Poruba vozovna).
 • Linka č. 43
  pojede v trase: „Opavská – Duha – Poruba vozovna – Alšovo náměstí – Fakultní nemocnice – Poruba radnice – Kubánská – Řecká – Svinov nádraží“ a zpět.
  Spoje linky č. 43 neobsluhují zastávky Oblouk.
  Zastávka Věžičky (směr Svinov nádraží) přemístěna naproti zastávce Věžičky (směr Poruba vozovna).
 • Linka č. 45
  pojede v trase: „Slavíkova – Poruba vozovna – Nezvalovo náměstí – Francouzská – Malá strana – Jelínkova – Výškovická – Ocelářská – Vratimovská – Nová huť hl. brána“ a zpět.
  Spoje linky č. 45 neobsluhují zastávky Oblouk a Bytostav.
  Zastávka Věžičky (směr Nová huť hl. brána) přemístěna naproti zastávce Věžičky (směr Poruba vozovna).

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Věžičky (směr Oblouk) pro linky č. 40, 43 a 45
  se přemísťuje naproti zastávce Věžičky (směr Poruba vozovna).
 • Náměstí B. Němcové (oba směry) pro linku č. 37
  se přemísťuje na zastávky Domov sester.
 • Nábřeží (oba směry) pro linku č. 37
  se přemísťuje na zastávky Poruba radnice.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 37, 40, 43 a 45