Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 40, 43, 44, 45, 46, 54, 58 a 90

Od pátku 15. 6. 2018 (18:30 h) do soboty 16. 6. 2018 (20:00 h), z důvodu konání sportovních akcí a úplné uzávěry Hlavní třídy v Ostravě-Porubě (v úseku od ul. 17. listopadu po ul. Francouzskou), budou linky č. 40, 43, 44, 45, 46, 54, 58 a 90 vedeny odklonem. Na linkách č. 40 a 43 budou upraveny jízdní řády.

 

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Spoje linek č. 40, 58 a 90 (v obou směrech)
  budou na svých trasách odkloněny po ul. 17. listopadu a Opavské.
 • Spoje linky č. 43 (v obou směrech)
  budou na své trase odkloněny po ul. Nábřeží SPB, 17. listopadu a Opavské.
 • Spoje linek č. 44, 45 a 46 (v obou směrech)
  budou na svých trasách odkloněny po ul. Francouzské a Opavské.
 • Spoje linky č. 54 (směr Alšovo náměstí)
  budou ukončeny na ul. Francouzské na provizorní výstupní zastávce Telekom. škola.
 • Spoje linky č. 54 (směr Sad B. Němcové)
  budou začínat na ul. Francouzské na provizorní nástupní zastávce Telekom. škola.
 • Na linkách č. 40 a 43
  budou po dobu konání výluky platit výlukové jízdní řády, které budou vyvěšeny na zastávkových označnících:
  na lince č. 40 v úseku Poruba vozovna – Studentské koleje,
  na lince č. 43 v úseku Poruba vozovna – Svinov nádraží.

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

 • Linka č. 40
  ze zastávky Studentské koleje v 18:01 h
  ze zastávky Opavská v 18:12 h
 • Linka č. 44
  ze zastávky Třebovice Tesco v 18:14 h
  ze zastávky O. Jeremiáše v 18:05 h
 • Linka č. 45
  ze zastávky Slavíkova v 18:19 h
  ze zastávky Bivojova v 18:09 h
 • Linka č. 46
  ze zastávky Polanka v 17:53 h
  ze zastávky Družební v 17:59 h
 • Linka č. 54
  ze zastávky Alšovo náměstí v 18:10 h
  ze zastávky Vozovna trolejbusů v 18:02 h
 • Linka č. 58
  ze zastávky Poruba U Nemocnice v 18:21 h
  ze zastávky Martinov střed v 18:10 h
 • Linka č. 90
  ze zastávky Poruba vozovna v 18:03 h
  ze zastávky Planetárium v 18:18 h

TRASY AUTOBUSOVÝCH LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 40
  pojede v trase: Studentské koleje – Studentská – Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Čistírny – Heyrovského – Duha – Opavská a zpět.
  Spoje linky č. 40 neobsluhují zastávky: Fakultní nemocnice, Náměstí B. Němcové, Nábřeží, Oblouk, Věžičky.
 • Linka č. 43
  pojede v trase: Svinov nádraží – Svinov mosty d.z. – Řecká – Kubánská – Bytostav – Nábřeží – Hlavní třída (TRAM zastávka) – Poruba vozovna – Pustkovec – Duha – Opavská a zpět.
  Spoje linky č. 43 neobsluhují zastávky: Oblouk, Věžičky.
 • Linka č. 44
  pojede v trase: Třebovice Tesco – Řecká – Kubánská – dále po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Čistírny – Dílny DP Ostrava – Duha – Otakara Jeremiáše a zpět.
  Spoje linky č. 44 neobsluhují zastávky: Francouzská, Nezvalovo náměstí, Věžičky.
 • Linka č. 45
  pojede v trase: Slavíkova – Poruba vozovna – dále po ul. Opavské a Francouzské až na zastávku Bytostav (na ul. Francouzské) – Jelínkova – Výškovická – Ocelářská – Bivojova a zpět.
  Spoje linky č. 45 neobsluhují zastávky: Věžičky, Oblouk, Bytostav (na ul. Nad Porubkou).
 • Linka č. 46
  pojede v trase: Polanka – Dolní Polanka – Jelínkova – Svinov nádraží – Svinov mosty d.z. – Řecká – Kubánská – dále po ul. Francouzské a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Pustkovecká – Družební a zpět.
  Spoje linky č. 46 neobsluhují zastávky: Francouzská, Nezvalovo náměstí, Věžičky.
 • Linka č. 54
  pojede v trase: Vozovna trolejbusů – Sad B. Němcové – Grmelova – Svinov mosty h.z. – Řecká – Kubánská – Telekom. škola (provizorní zastávka na ul. Francouzské) a zpět.
  Spoje linky č. 54 neobsluhují zastávky: Francouzská, Nezvalovo náměstí, Alšovo náměstí.
 • Linka č. 58
  pojede v trase: Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna – Pustkovec – Duha – Dílny DP Ostrava – Martinov střed a zpět.
  Spoje linky č. 58 neobsluhují zastávky: Alšovo náměstí, Věžičky.
 • Linka č. 90
  pojede v trase: Planetárium – Poruba U Nemocnice – Hlavní třída (TRAM zastávka) – dále po ul. 17. listopadu a Opavské až na zastávku Poruba vozovna (na ul. Sokolovské) a zpět.
  Spoje linky č. 58 neobsluhují zastávky: Alšovo náměstí, Věžičky.

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Poruba vozovna (směr Věžičky) pro linky č. 40, 43, 44, 45, 58 a 90
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku s ul. Opavskou.
 • Poruba vozovna (směr Věžičky) pro linku č. 46
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na BUS zastávku firmy ARRIVA Morava (směr Svinov mosty).
 • Věžičky (směr Oblouk) pro linky č. 40, 43 a 45
  se dočasně ruší.
 • Věžičky (směr Poruba vozovna) pro linky č. 40, 43, 44, 45, 58 a 90
  se přemísťuje na ul. Sokolovskou, na BUS zastávku Poruba vozovna (směr Duha).
 • Věžičky (směr Poruba vozovna) pro linku č. 46
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na BUS zastávku Poruba vozovna (směr Družební).
 • Oblouk (oba směry) pro linky č. 40, 43 a 45
  se dočasně ruší.
 • Bytostav (oba směry) pro linku č. 45
  se přemísťuje na ul. Francouzskou, na provizorní zastávky u křižovatky s ul. Ľudovíta Štúra.
 • Alšovo náměstí (směr Poruba U Nemocnice) pro linky č. 58 a 90
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Vřesinská).
 • Alšovo náměstí (směr Sad B. Němcové) pro linku č. 54
  se dočasně ruší.
 • Alšovo náměstí (směr Poruba vozovna) pro linky č. 58 a 90
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba vozovna).
 • Nezvalovo náměstí (oba směry) pro linky č. 44, 46 a 54
  se dočasně ruší.
 • Francouzská (směr Alšovo nám.) pro linky č. 44 a 46
  se přemísťuje na BUS zastávku Kubánská (směr Alšovo nám.).
 • Francouzská (směr Alšovo nám.) pro linku č. 54
  se dočasně ruší.
 • Francouzská (směr Jižní svahy) pro linky č. 44, 46 a 54
  se přemísťuje na BUS zastávku Kubánská (směr Jižní svahy).
 • Fakultní nemocnice (směr Studentské koleje) pro linku č. 40
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Vřesinská).
 • Fakultní nemocnice (směr Opavská) pro linku č. 40
  se přemísťuje na ul. 17. listopadu, na TRAM zastávku Hlavní třída (směr Poruba vozovna).
 • Náměstí B. Němcové (oba směry) pro linku č. 40
  se dočasně ruší.
 • Nábřeží (oba směry) pro linku č. 40
  se dočasně ruší.

 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 40, 43, 44, 45, 46, 54, 58 a 90