Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 2 a 7

Od soboty 16. 6. 2018 (00:00 h) do neděle 17. 6. 2018 (24:00 h), z důvodu demolice mostů na ul. Výškovické (přes ul. Rudnou) a sanace mostů na ul. Plzeňské (přes ul. Výškovickou), dojde ke změně tras a úpravě jízdních řádu tramvajových linek č. 2 a 7. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

 

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 2
  bude v úseku Ředitelství Vítkovic – Zábřeh vodárna vedena oběma směry odklonem přes zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a Nádraží Vítkovice.
 • Linka č. 7
  bude v úseku Palkovského – Zábřeh vodárna vedena oběma směry odklonem přes zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a Nádraží Vítkovice.
 • Náhradní autobusová doprava (NAD)
  bude za linky č. 2 a 7 zavedena v úseku SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Karpatská – Zábřeh vodárna a zpět.
 • Přestup cestujících z TRAM na NAD (a naopak)
  bude na zastávce SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) do protisměru.
 • Na trasách linek č. 2, 7 a NAD
  budou po dobu konání výluky platit výlukové jízdní řády, které budou vyvěšeny na zastávkových označnících.

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

 • Linka č. 2
  ze zastávky Výškovice v pátek 15. 6. 2018 v 23:49 h
  ze zastávky Hlavní nádraží v pátek 15. 6. 2018 v 22:54 h
 • Linka č. 7
  ze zastávky Výškovice v pátek 15. 6. 2018 v 23:20 h
  ze zastávky Vřesinská v pátek 15. 6. 2018 v 23:22 h

TRASY LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 2
  pojede v trase: Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Dolní Vítkovice – Mírové náměstí – Ředitelství Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Zábřeh vodárna – Kotva – Výškovice a zpět.
 • Linka č. 7
  pojede v trase: Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna – Palkovského – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Zábřeh vodárna – Kotva – Výškovice a zpět.

TRASA NÁHRADNÍ DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • NAD (za linky č. 2 a 7)
  pojede v trase: SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Karpatská (BUS zastávka) – Horymírova – Obchodní centrum – Zábřeh vodárna a zpět.

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • SPORT ARÉNA – pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, cca 23 metrů za přechod pro chodce.
 • SPORT ARÉNA – pro NAD (směr Zábřeh vodárna)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, cca 40 metrů před přechod pro chodce.
 • Karpatská – pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku linky č. 57 (směr Mírové náměstí).
 • Karpatská – pro NAD (směr Zábřeh vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku linky č. 57 (směr Hulváky).
 • Horymírova – pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku.
 • Horymírova – pro NAD (směr Zábřeh vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku.
 • Obchodní centrum – pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, k východu z podchodu směr čerpací stanice.
 • Obchodní centrum – pro NAD (směr Zábřeh vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, za tramvajové nástupiště směr centrum.
  Pro přístup na provizorní zastávku použijte podchod (TRAM nástupiště směr centrum).
 • Zábřeh vodárna – pro NAD (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku.

 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 2 a 7