Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

Nové slevy ve veřejné dopravě v ODIS od 1. 9. 2018

Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018 dochází od 1. 9. 2018 v Tarifu ODIS ke změnám týkajícím se dětí a mládeže od 6 do 18 let, studentů 18 – 26 let a také seniorů starších 65 let.

Pro žáky a studenty se nově zavádí sleva 75% z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to neomezeně, tzn. i o víkendech a školních prázdninách.

Dále se zavádí sleva 75 % z plného obyčejného jízdného pro občany starší 65 let, kteří cestují mimo zónu 77.

Za každou jízdu v prostředku veřejné hromadné dopravy, autobusu i vlaku (ve 2. vozové třídě), tak zaplatí cestující nejvýše 25 % z plného obyčejného jízdného. Slevy se nebudou vztahovat na území města Ostravy vymezená příslušnou městskou tarifní zónou (zóna 77), kde je provozována městská hromadná doprava.

Nové slevy se neposkytují u jízdného 24hodinového a 3denního.

Další informace o slevách

Cestujeme s ODISkou – "Sleva XXL" v obrazech

Ceny jízdného platné od 1. 9. 2018:

Jak bude cestující prokazovat nárok na slevu?

 • Děti do 6 let
  jezdí stále zdarma a nemusí mít žádný doklad.
 • Cestující ve věku do 15 let
  nebudou potřebovat k nákupu jízdenky se slevou 75 % žádný doklad o věku.
 • Cestujícím od 15 do 18 let
  postačí v rámci ODIS pro běžné odbavení platná čipová karta ODISka (ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. také registrovaná bankovní karta, na kterou bude možné odbavení pouze s dlouhodobou časovou jízdenkou). V případě, kdy cestující nevlastní čipovou kartu a v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR musí cestující prokázat svůj věk úředně vydaným platným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas), žákovským průkazem prokazující věk cestujícího nebo nově i průkazem ISIC. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 15 do 18 let, povinně vyplněno jméno, příjmení a datum narození a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. K ostatním informacím uvedeným v žákovském průkazu nebude při kontrole věku přihlíženo. Žákovský průkaz a průkaz ISIC nemusí být platné, budou sloužit pouze pro identifikaci věku cestujícího.
 • Studentům od 18 do 26 let
  postačí v rámci ODIS pro běžné odbavení platná čipová karta ODISka (ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. také registrovaná bankovní karta, na kterou bude možné odbavení pouze s dlouhodobou časovou jízdenkou). V případě, kdy cestující nevlastní čipovou kartu a v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR musí cestující prokázat nárok na slevu 75 % platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo nově i platným průkazem ISIC. Toto platí i pro všechny zahraniční studenty. V žákovském průkazu musí být, v případě cestujících od 18 do 26 let, povinně vyplněno jméno, příjmení, datum narození, platnost a potvrzení školy a musí obsahovat aktuální fotografii cestujícího. Řádky Z – DO se nevyplňují a proškrtnou se, respektive označení platnosti SO – NE se nezaškrtává.

   

 • Cestujícím od 65 let
  postačí v rámci ODIS pro běžné odbavení platná čipová karta ODISka (ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. také registrovaná bankovní karta, na kterou bude možné odbavení pouze s dlouhodobou časovou jízdenkou). V případě, kdy cestující nevlastní čipovou kartu a v případě kontroly pracovníkem ministerstva dopravy ČR musí cestující prokázat nárok na slevu 75 % úředně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození (občanský průkaz, cestovní pas). Při splnění této podmínky platí „seniorská“ sleva i pro všechny zahraniční občany ze zemí Evropské unie.

Příklady odbavení s ODISkou:

Jednotlivé jízdné REGION

 • trasa: linka 290 – Ostrava, Přívoz, Hlučínská – Hlučín, Darkovice, U Kříže
 • cena: 2 + 16 * 0,25 = 6 (výpočet = ZS + cena za km * počet km * 0,25)
  Cestující je odbaven v režimu nařízených slev.

Jednotlivé jízdné OSTRAVA XXL

 • trasa: linka 290 – Hlučín, Darkovičky, bunkry – Ostrava, Petřkovice, Hornické muzeum
 • cena: 5 Kč – nárok na slevu 75 % z obyčejného jízdného
  Cestující si zakoupí jednotlivou jízdenku v režimu nařízených slev, platnou pouze na území tarifní oblasti XXL.

 

 • trasa: linka 290 – Hlučín, Darkovičky, bunkry – Ostrava, Přívoz, sad B. Němcové
 • cena: 20 Kč obyčejné jízdné, 10 Kč zlevněné jízdné
  Cestující si zakoupí jednotlivou jízdenku určenou pro jízdy v tarifní oblasti OSTRAVA XXL.

 

 • trasa: linka 290 – Ostrava, Přívoz, Hlučínská – Hlučín, Darkovičky, škola
 • cena: 20 Kč obyčejné jízdné, 10 Kč zlevněné jízdné
  Cestující si zakoupí jednotlivou jízdenku určenou pro jízdy v tarifní oblasti OSTRAVA XXL.

 

 • trasa: linka 23 – Záblatí střed – Eldorádo
 • cena: 5 Kč – nárok na slevu 75 % z obyčejného jízdného
  Cestující si zakoupí jednotlivou jízdenku v režimu nařízených slev, platnou pouze na území tarifní oblasti XXL.

 

 • trasa: linka 23 – Záblatí střed – U Káňů
 • cena: 20 Kč obyčejné jízdné, 10 Kč zlevněné jízdné
  Cestující si zakoupí jednotlivou jízdenku určenou pro jízdy v tarifní oblasti OSTRAVA XXL.

Prodej jízdenek:

Z důvodu změn tarifních podmínek budou mimořádně otevřeny všechny prodejny jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava i v sobotu dne 1. 9. 2018, a to i prodejny jízdních dokladů Duha a Husovo náměstí v době 7:00 – 12:45 h.

Seznam prodejen

Prodej jednotlivého jízdného s aplikovanou slevou 75 % z plného (obyčejného) jízdného bude zahájen od 1. 9. 2018 na všech odbavovacích zařízeních.

Odbavení cestujících ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. bude možné ve formě elektronického jízdného. Krátkodobou (papírovou) jízdenku dle nařízených slev bude možné zakoupit pouze v jízdenkovém automatu umístěném v Hlučíně na autobusovém nádraží.

Dlouhodobé časové jízdenky s aplikovanou slevou 75 % z plného (obyčejného) jízdného budou prodávány na všech obvyklých prodejních místech v rámci ODIS včetně e-shopu počínaje dnem 1. 9. 2018!

Jak se vyhnout frontám u prodejních míst první školní den?

Cestujícím ve věku do 15 let a cestujícím starším 65 let, kteří si pořizují na ODISku pouze městské zóny Ostrava (zóna 77) doporučujeme zakoupení dlouhodobé časové jízdenky na prodejních místech před 1. 9. 2018, popř. přes e-shop.

Cestujícím ve věku od 15 do 18 let, kteří ještě nemají prodloužen profil do 18 let a pořizují si na ODISku pouze městské zóny Ostrava (zóna 77), doporučujeme prodloužení profilu (bez nutnosti doložení potvrzení ze školy) a zakoupení dlouhodobé časové jízdenky na prodejních místech před 1. 9. 2018.

Cestujícím ve věku od 15 do 18 let, kteří ještě nemají prodloužen profil do 18 let a pořizují si na ODISku minimálně jednu tarifní zónu, na kterou se vztahují nové slevy, doporučujeme prodloužení profilu do 18 let, (bez nutnosti doložení potvrzení ze školy) na prodejních místech před 1. 9. 2018 a jízdenku poté zakoupit nejdříve 1. 9. 2018 přes e-shop ODISky.

Změny profilů na ODISkách

Profil na ODISkách vydaných dopravcem Dopravní podnik Ostrava lze změnit na všech prodejnách jízdních dokladů dopravce.

Jste zde: Aktuality Nové slevy ve veřejné dopravě v ODIS od 1. 9. 2018