Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

VÝLUKA NA LINKÁCH č. 2, 7 a 15

V sobotu 13. října 2018 (v době od 07:00 h do 19:00 h), z důvodu prací v kolejišti na smyčce Výškovice, dojde ke změně tras tramvajových linek č. 2, 7 a 15. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

 

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linky č. 2, 7 a 15
  budou ve směru Výškovice odkloněny ze zastávky Kino Luna na konečnou zastávku Zábřeh.
  V úseku Kino Luna – Výškovice a zpět bude zavedena NAD.
 • Náhradní autobusová doprava (NAD)
  pojede po celou dobu konání výluky podle výlukových jízdních řádů, které budou vyvěšeny na zastávkových označnících.
 • V sobotu 13. října 2018 bude zrušen
  spoj linky č. 2 jedoucí v 05:25 h ze zastávky Plynárny na zastávku Výškovice,
  spoj linky č. 2 jedoucí v 21:40 h ze zastávky Výškovice na zastávku Plynárny.
 

POSLEDNÍ SPOJE JEDOUCÍ PO SVÉ TRASE PŘED ZAHÁJENÍM VÝLUKY

 • Linka č. 2
  ze zastávky Hlavní nádraží v 06:07 h
  ze zastávky Výškovice v 06:50 h
 • Linka č. 7
  ze zastávky Vřesinská v 06:13 h
  ze zastávky Výškovice v 06:58 h
 • Linka č. 15
  ze zastávky Výškovice v 06:44 h
 

TRASY LINEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Linka č. 2
  pojede v trase: Hlavní nádraží – Křižíkova – Náměstí Republiky – Mírové náměstí – Karpatská – Zábřeh vodárna – Kino Luna (přestup na/z NAD) – Zábřeh a zpět.
 • Linka č. 7
  pojede v trase: Vřesinská – Poruba vozovna – Svinov mosty h.z. – Palkovského – Karpatská – Zábřeh vodárna – Kino Luna (přestup na/z NAD) – Zábřeh a zpět.
 • Linka č. 15
  pojede v trase: Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Kpt. Vajdy – Zábřeh vodárna – Kino Luna (přestup na/z NAD) – Zábřeh a zpět.
 

TRASA NÁHRADNÍ DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • NAD za linky č. 2, 7 a 15
  pojede v trase: Kino Luna – 29. dubna – Nové Výškovice – Výškovice a zpět.
 

PŘEMÍSTĚNÉ ZASTÁVKY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Kino Luna – pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na BUS zastávku Kino Luna (směr Výškovice).
 • 29. dubna – pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na BUS zastávku 29. dubna (směr Výškovice).
 • 29. dubna – pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Kino Luna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku v úrovni TRAM zastávky.
 • Nové Výškovice – pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Nové Výškovice – pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Kino Luna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce.
 • Výškovice – pro NAD za linky č. 2, 7 a 15 (směr Kino Luna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na výstupní BUS zastávku Výškovice linky č. 55.
 

 

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 

 

Jste zde: Aktuality VÝLUKA NA LINKÁCH č. 2, 7 a 15