Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Aktuality

DPO spolupracuje s hasiči při požárních cvičeních

V pondělí 10. prosince 2018 proběhlo v areálu dílen Dopravního podniku Ostrava (DPO) v Martinově prověřovací cvičení požáru autobusu u plnicí stanice CNG.

Konkrétně byla nasimulována situace, kdy v prostoru plnicí stanice CNG došlo ke vznícení motoru autobusu, což vyžadovalo okamžité nahlášení události a povolání složek HZS řidičem, který hned poté zkolaboval. Důležitým aspektem probíhající akce bylo utajení. O tom, že se jednalo o cvičení, bylo informováno pouze minimum zúčastněných pro nezkreslení výsledků cvičení.

Prověřována byla připravenost a rychlost, včetně dojezdu všech složek zásahu na místo požáru, nejen ze strany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ale i složek DPO. Dále byl hodnocen správný postup při likvidaci škody, funkčnost bezpečnostních zařízení plnící stanice, zajištění první pomoci zraněnému a byly ověřeny přístupové cesty do areálu.

 

 

Jste zde: Aktuality DPO spolupracuje s hasiči při požárních cvičeních