Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Czech Raildays 2017

CZECH RAILDAYS 2017 Letošního ročníku mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy CZECH RAILDAYS 2017 ve dnech 13. – 15. 6. 2017 jsme se opět zúčastnili jako vystavovatelé a spolupořadatelé.

 

Na letošní výstavě jme prezentovali:

Vozidlo se zametací nástavbou pro čištění kolejových žlábků

Vozidlo se zametací nástavbou pro čištění kolejových žlábků

Vozidlo bylo zakoupeno za 9,4 miliónu Kč. Pořízení tohoto vozidla je součástí dodatečných aktivit Programu švýcarsko-české spolupráce, ze kterého bylo hrazeno 85 % ceny. Zbylých 15 % financovalo statutární město Ostrava ze svého rozpočtu. Vozidlo slouží k čištění kolejových žlábků a krytu na našich tramvajových tratích. Uplatní se i při čištění komunikací a zpevněných ploch ve vlastnictví naší společnosti. Zametací nástavbu vyrobila firma FAUN, kolejový podvozek firma ZWEIWEG a úpravu podvozku provedla firma PAUL. Všechny tři firmy jsou německé, stejně jako společnost Mercedes Benz, výrobce vozidla.

Leták ...

 

Trolejbus Škoda 17 Tr po opravě

Trolejbus Škoda 17 Tr po opravě

Historický trolejbus 17 Tr číslo 3902 je jedním ze tří trolejbusů unifikované řady vozidel MHD, připravované v osmdesátých letech Karosou n.p. Vysoké Mýto a k.p. Škodou Ostrov, které byly nakonec v letech 1996 až 2000 zkompletovány a zprovozněny v Dopravním podniku Ostrava.

V provozu ostravské městské hromadné dopravy sloužil od ledna 1998 do podzimu 2006 a poté byl ve stavu jak dojezdil převeden do podnikové sbírky historických vozidel. V roce 2014 přistoupil Dopravní podnik Ostrava k celkové opravě vozidla ve vlastních dílnách, po které se poprvé představil veřejnosti na jaře 2017.

Leták ...

 

Zařízení pro dohled a záznam stavu tramvajové výhybky DT9

Zařízení pro dohled a záznam stavu tramvajové výhybky DT9

Jedná se o zařízení, které prostřednictvím polohových čidel umístěných v mechanismu výhybky snímá polohu postavení jazyků. Řidič je informován o poloze jazyků výhybky prostřednictvím světelného návěstidla umístěného nad výhybkou. Zařízení umožňuje vyčítat informace o průjezdu tramvají přes výhybku, včetně rychlosti, a umožňuje přenosem GSM vysílat informace o stavu výhybky na stanoviště dispečera. V současnosti se systém využívá ve výhybně Dolní Lhota a na jednokolejných úsecích na ul. Nádražní a Místecká.

Leták ...

 

Systém dálkového dohledu stavu napětí v trolejích trolejbusové a tramvajové sítě

Systém dálkového dohledu stavu napětí v trolejích trolejbusové a tramvajové sítě

Ve spolupráci s firmou Tam Tam Research.
Zařízení umožňuje z dispečerského stanoviště sledovat přítomnost napětí v trolejovém vedení daného úseku. Systém využívá GSM přenosu a informace se zobrazuje prostřednictvím vizualizace umístěné na monitoru dispečera.

Leták ...

 

Zdroje napětí

Zdroje napětí

Dopravní podnik Ostrava a.s. se zabývá výrobou zdrojů napětí, které nejsou závislé na distribuční síti, ale využívají napájení z trolejového vedení. Dle požadavků na koncové spotřebiče je možnost u zdrojů upravit výkonové parametry. V současnosti se využívají převážně k napájení vyhřívaných zrcadel, informačních tabulí, mazníků, osvětlení výhybek, kamer a podobných zařízení.

Leták ...

 

Řízení proměnného dopravního značení silničního přejezdu a přechodu pro chodce

Řízení proměnného dopravního značení silničního přejezdu a přechodu pro chodce

Systém umožňuje řídit varovné optické světelné proměnné dopravní značky na místech křížení tramvajové trati se silničním provozem. Spouštění světelných značek je realizováno prostřednictvím vysílače, který je umístěn v přední části tramvaje a aktivuje se cca 100 metrů před přejezdem. Systém je napájen z trolejového vedení a umožňuje uchovávat informace o čísle tramvajového vlaku a času průjezdu. Instalací systému dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti MHD v daném úseku.

Leták ...

Jste zde: Aktuality Czech Raildays 2017