Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Úzkorozchodný nákladní vůz č. 305

úzkorozchodný dvounápravový zavřený vůz č. 305

Délka vozu přes spřáhla 7 550 mm
Šířka vozu 2 130 mm
Výška vozu nad TK 2 920 mm
Rozvor 3 500 mm
Průměr nových kol 600 mm
Ložná hmotnost 10 000 kg
Ložná plocha 11,9m2
Ložný objem 24,1m3

Ze série vozů řady GS čísel 9 a 10, později 305 a 306
Rok výroby 1910
Zařazen do provozu 5. 11. 1910 Vyřazen z provozu 30. 6. 1961

Výrobce:
mechanická část: Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (vormals k. k. priv. Wagen-fabrik Schustala & Co.), Nesslsdorf

Výrobní číslo: 22 988

 

Úzkorozchodný nákladní vůz v roce 1910

Vedle osobní dopravy měly dráhy nemalý příjem také z nákladní dopravy. Ne jinak tomu bylo u Místní dráhy Ostrava–Karviná (MDOK). Nedlouho po zahájení osobní dopravy byla 1. 11. 1909 zahájena mezi sedmi stanicemi na trati komerční nákladní doprava kusového zboží i celovozových zásilek, například oblíbeného karvinského piva do Orlové a Ostravy. Tato nákladní doprava byla ukončena v roce 1933 pro silnou konkurenci silniční autodopravy, která umožnila dopravu zboží do místa určení bez další manipulace.

Pro nákladní dopravu si MDOK pořídila elektrickou čtyřnápravovou lokomotivu, šest zavřených a čtyři otevřené dvounápravové nákladní vagóny. První čtyři nákladní vozy, dva zavřené a dva otevřené, byly nakoupeny před zahájením provozu v roce 1908 od firmy Roessemann & Kühnemann, další dodávky z let 1909 a 1910 obstarala již kopřivnická vozovka. Zavřené vozy nesly řadové označení GS a čísla 1, 2, 5, 6, 9 a 10, otevřené JkS 3, 4, 7 a 8. Ve dvacátých letech obdržely otevřené vozy číselnou řadu 201 až 204 a zavřené 301 až 306. Jejich stavba byla totožná s úzkorozchodnými vozy jiných železnic, měly jednoduchý nýtovaný ocelový rám a dřevěnou vozovou skříň s ocelovou kostrou. Všechny vozy měly ruční a automatickou sací brzdu Hardy a byly vybaveny brzdařskou plošinou, první dva otevřené vozy brzdařskou budkou.

Úzkorozchodný nákladní vůz v současnosti

Vůz GS 9 byl objednán u výrobce 30. 7. 1910 a dodávka se uskutečnila společně s vozem číslo 10 dne 5. 11. 1910. Od předchozích zavřených vozů se lišil prodlouženým rozvorem z 3 210 mm na 3 500 mm a zvětšenou délkou přes spřáhla z 6550 mm na 7 550 mm. Rovněž došlo k navýšením ložné hmotnosti z 8 000 kg na 10 000 kg. Po ukončení komerční nákladní dopravy byl společně s dalšími vozy využíván pro služební účely dráhy. Po roce 1956 obdržel pravděpodobně jenom administrativně nové číslo 4024.

Vyřazen byl ve vozovně Hranečník 30. 6. 1961 a jeho vozová skříň bez pojezdu byla převezena do výhybny Ludgeřovice na tramvajové trati Ostrava–Hlučín. Tam sloužil vrchní stavbě jako sklad mazacích prostředků pro údržbu výhybek. Po zrušení trati v roce 1982 byla vozová skříň přesunuta o několik desítek metrů dále na soukromý pozemek u bývalé nádražní budovy. Zde ji nový majitel využíval jako přístřešek pro drobné domácí zvířectvo. Jelikož hrozila její fyzická likvidace, byla skříň 17. 9. 2005 převezena do dílen Dopravního podniku Ostrava v Martinově a umístěna na venkovním prostranství na dvou drážních vozících. Po opravě bude toto vozidlo dokumentovat dnes zaniklou nákladní dopravu na tramvajových tratích.

[Text, fotografie a nákresy jsou převzaty z publikace "Katalog historických vozidel".]

Jste zde: Historie Historická vozidla Tramvaje Úzkorozchodný nákladní vůz č. 305