Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Jízdné

Jednotlivé elektronické jízdenky

platné od 7. února 2018

Pokud se chce cestující odbavit z elektronické peněženky (EP) ODISky nebo zakoupit elektronickou jízdenku bezkontaktní platební kartou (BPK) musí při každém nástupu do vozidla přiložit kartu (ODISku, resp. bezkontaktní platební kartu) ke čtečce odbavovacího terminálu, provést check-in.

 • Jízdenky pořízené prostřednictvím BPK jsou platné pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s. a nevztahuje se na ně Základní sazba.
Druh jízdenky Přestupní čas Obyčejné jízdenky
(platební karta a ODISka)
Zlevněné jízdenky 1)
(jen ODISka)
Elektronická nepřestupní 2) není 14 Kč 7 Kč
Elektronická přestupní do 45 minut 20 Kč 10 Kč
Základní sazba (jen ODISka) 9 Kč 4 Kč

Poznámky:

1) pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku

2) doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvotního označení jízdenky

Elektronická nepřestupní jízdenka

Pro jízdu bez přestupů kratší než 10 minut.

Pokud jedete pouze jednu jízdu kratší než 10 minut a neplánujete přestupovat do dalšího vozidla, jízdu při výstupu z vozidla ukončíte přiložením karty k terminálu. Do EP ODISky bude vrácen rozdíl ceny elektronické přestupní jízdenky (20 Kč) a elektronické nepřestupní jízdenky (14 Kč). Při použití BPK bude výstup do 10 minut zaevidován a v rámci denního zúčtování bude z vašeho účtu odečtena částka za elektronickou nepřestupní jízdenku, tedy 14 Kč.

Elektronická přestupní jízdenka

S elektronickou přestupní jízdenkou můžete přestupovat na různé linky a spoje v tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 78). V případě jízdenky pořízené z EP ODISky můžete přestupovat také na linky příměstské dopravy. Při přestupu je nutné ve voze, do kterého přestupujete přiložit kartu k terminálu (provést check-in).

Pokud přestoupíte do 45 minut od prvního označení (check-in) v tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 78), nebude po přestoupení evidováno či strženo žádné další jízdné.

Jestliže přestoupíte „z“ nebo „do“ tarifní oblasti Region (příměstská doprava) s jízdenkou zakoupenou prostřednictvím EP ODISky do 45 minut od prvotního provedení check-in bude vám následném přestupu a provedení check-in odečteno zvýhodněné jízdné bez Základní sazby.

Pokud za zúčtovací období (od 3:00 h do 2:59 h následujícího dne) zaplatíte z BPK více jízd jejichž součet přesáhne cenu 24hodinové jízdenky, bude vám účtována pouze cena 24hodinové jízdenky.

Stanovený čas pro zvýhodněný přestup pro BPK

 1. Přestup v rámci MHD:
  do 45 minut od prvotního provedení check-in.

Stanovený čas pro zvýhodněný přestup pro ODISku

 1. Přestup v rámci MHD:
  do 45 minut od prvotního provedení check-in.
 2. Přestup z MHD do tarifní oblasti Region:
  do 45 minut od prvotního provedení check-in.
 3. Přestup z tarifní oblasti Region do MHD:
  45 minut od předpokládaného času příjezdu do nahlášené cílové zastávky z tarifní oblasti Region (podle jízdního řádu).

ODISka - jednotlivé elektronické žákovské a studentské jízdenky XXL

 • Tyto elektronické jízdenky je možné zakoupit pouze z EP ODISky.
 • Platí jen po dobu trvání školního resp. akademického roku mimo měsíců červenec a srpen z místa bydliště do místa školy a zpět.
 • Jízdenky jsou přestupné pouze v tarifní oblasti XXL (zóna 78).
 • Nárok na slevu se prokazuje platným a dopravcem ověřeným celostátně platným žákovským průkazem.
 • Žákovské jízdné neplatí pro cesty uvnitř tarifní oblasti MĚSTO Ostrava.
Druh jízdenky Přestupní čas Žákovské jízdné XXL
(6 - 15 let) 1)
Studentské jízdné XXL
(15 - 26 let) 2)
Elektronická nepřestupní 3) není 5 Kč 10 Kč
Elektronická přestupní do 45 minut 7 Kč 15 Kč
Základní sazba 2 Kč 6 Kč

Poznámky:

1) pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku

2) pouze pro přepravu žáků a studentů od 15 let do dovršení 26 let věku

3) doba jízdy nepřestupní elektronické jízdenky nesmí přesáhnout čas 10 minut od prvotního označení jízdenky

ODISka - dokupované elektronické jízdenky

Ze své ODISky můžete dokoupit elektronickou 45minutovou jízdenku pro spolucestujícího, zavazadlo nebo psa. Podmínkou je mít na ODISce platný vlastní jízdní doklad: elektronický kupon nebo elektronickou jízdenku.

 • Dokupované elektronické jízdenky jsou platné pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.
 • Po dobu platnosti dokupované elektronické jízdenky pro spolucestující není možné zakoupit další dokupované elektronické jízdenky.
 • Můžete dokoupit maximálně 3 různé druhy a maximálně 15 ks jízdenek z každého druhu.
Druh jízdenky Obyčejné jízdné Zlevněné jízdné 1) Žákovské jízdné XXL
(6 - 15 let) 2)
Studentské jízdné XXL
(15 - 26 let) 3)
45minutová 20 Kč 10 Kč 7 Kč 15 Kč

Poznámky:

1) 45minutová zlevněná elektronická jízdenka platí pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů a zavazadel

2) pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku

3) pouze pro přepravu žáků a studentů od 15 let do dovršení 26 let věku

Platební karta - dokupované elektronické jízdenky

 • Prostřednictvím platební karty můžete dokoupit elektronickou jízdenku pro spolucestující, přepravu psů nebo zavazadel.
 • Dokupovaná elektronická jízdenka platí 45 minut a je přestupní.
 • Platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.
 • K platební kartě je možné průběžně pořídit 4 kusy dokupovaných elektronických jízdenek.
Druh jízdenky Obyčejné jízdné Zlevněné jízdné 1) Žákovské jízdné XXL
(6 - 15 let) 2)
Studentské jízdné XXL
(15 - 26 let) 3)
45minutová 20 Kč 10 Kč 7 Kč 15 Kč

Poznámky:

1) 45minutová zlevněná elektronická jízdenka platí pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů a zavazadel

2) pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku

3) pouze pro přepravu žáků a studentů od 15 let do dovršení 26 let věku

Další informace


Slovník názvů:

Bezkontaktní bankovní platební karta (BPK)
v dopravě je použitelná pouze bezkontaktní platební karta, která je označená symbolem .

Elektronická peněženka (EP)
je stav elektronických peněz zaznamenaných v paměti ODISky.

Základní sazba
je jednou ze dvou složek ceny jednotlivé jízdenky dle Tarifu ODIS a je uplatňována při zvýhodněném přestupu mezi tarifní oblastí Region a Ostrava XXL.

Jste zde: Jízdné Dopravní podnik Ostrava Jízdné Ceny jízdenek Jednotlivé elektronické jízdenky