Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Jízdné

Dlouhodobé jízdenky studenty od 15 do 26 let

ceník vybraných jízdenek platný od 1. září 2018 [v Kč]

Tarifní oblastTyp zóny30denní
nepřenosná
90denní
nepřenosná
5měsíční
nepřenosná
12měsíční
nepřenosná
REGION jednotlivá regionální zóna 60 162 270
XXL (okolí Ostravy) jednotlivá zóna XXL 60 1) 162 1) 270 1)
MĚSTO OSTRAVA ostravská (77) 249 1) 498 1) 553 1) 1 106 1)
OSTRAVA XXL OSTRAVA XXL (zóna 78) 3091) 660 1) 823 1) 1 676
  Přesahuje-li jakákoli kombinace tarifních zón počet 10 tarifních zón,
jedná se již o síťovou jízdenku.
ODIS celosíťová 615 1 660 2 767

Poznámky:
1) - od 7. 2. 2018 lze nahrát také na bezkontaktní bankovní platební kartu, platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s.

Dlouhodobé časové jízdenky pro studenty od 15 let do dovršení 26 let věku platí i po dobu školních prázdnin. 5měsíční nepřenosná dlouhodobá časová jízdenka platí pro období září – leden a únor – červen.

Dlouhodobá jízdenka na bezkontaktní platební kartě

 • platí ve všech zónách tarifní oblasti Ostrava XXL,
 • k zakoupení na e-shopu karta.dpo.cz nebo v prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava,
 • platí pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava.

Pro vystavení slevového profilu na platební kartě potřebujete

Do 18 let věku:

 • platný osobní doklad žadatele vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas), nebo ODISku.

Nad 18 let věku:

 • bezkontaktní platební kartu splňující požadavky karetních asociací VISA a Mastercard vydanou na jméno a příjmení,
 • potvrzení o studiu vydané příslušnou školou nebo ISIC průkaz platný pro příslušný školní / akademický rok,
 • platný osobní doklad žadatele vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz),
 • originál fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě držitele, která není poškozena.

Dlohodobá jízdenka na ODISce

ODISka je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná dopravci v ODIS – podrobnosti naleznete na odiska.dpo.cz

Pro vystavení ODISky potřebujete:

 • potvrzení o studiu vydané příslušnou školou nebo ISIC průkaz platný pro příslušný školní / akademický rok,
 • platný osobní doklad žadatele vydaný příslušným správním úřadem (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz),
 • originál fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm odpovídající současné podobě držitele, která není poškozena.

UPOZORNĚNÍ
Platnost slevy z jízdného bude uznávána do dovršení věku 26 let. V případě, že během platnosti objednávané dlouhodobé časové jízdenky student dovrší 26 let věku je možné zakoupit pouze takovou dlouhodobou časovou jízdenku, jejíž platnost nepřesáhne platnost profilu ODISky o více než 29 dnů.

Jste zde: Jízdné Dopravní podnik Ostrava Jízdné Ceny jízdenek Dlouhodobé jízdenky studenty od 15 do 26 let