Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Jízdenkové automaty

Dopravní podnik Ostrava a.s. začal používat automaty na výdej jízdenek již v roce 1978, kdy pro odbavování cestujících zakoupil elektronické automaty s vlastní tiskárnou typu MERONA 2000 od firmy Deutsche MERONA GmbH. Tyto výdejní automaty jsou již zcela nahrazeny moderními typy.

V roce 1995 byly zakoupeny prodejní automaty na výdej jízdenek od firmy Mikroelektronika spol. s.r.o., jelikož stávající automaty nabízely jen omezené možnosti, a zavedení nového tarifu si vyžádalo podstatné rozšíření dosavadní nabídky. Jako první to byl typ AVJ 24B vyvinutý jako mobilní automat (umístění ve vozidle) a po doplnění o ochranný rám jako stacionární automat (vnější prostředí). V roce 1996 byl zakoupen typ AVJ 24E, který byl určen výhradně pro stacionární provoz, a v roce 1999 byly automaty rozšířeny o  typ AVJ 24G, který rovněž vyrábí firma Mikroelektronika spol. s r.o.

V prosinci roku 2009 byly do 4 tramvajových vozů namontovány nové mobilní automaty AVJ 24F vybavené LCD displejem.

Nejnovější typy automatů nabízí zákazníkům nejen výběr z širokého sortimentu jízdenek, ale také výhodu vrácení přeplatku finanční hotovosti. Automaty jsou vybaveny vracečem mincí a zákazníkovi tak odpadá starost mít k zakoupení jízdenky přesnou sumu peněz.

V současnosti jsou automaty na výdej jízdenek nainstalovány na více než 100 místech Ostravy a okolí.

Jste zde: Jízdné Jízdenkové automaty