Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Porucha jízdenkového automatu
 1. Pokud Vám automat na výdej jízdenek nevydal požadované jízdenky ani nevrátil vhozené mince, vyplňte prosím následující formulář. Po prošetření Vaší reklamace Vám, v případě její oprávněnosti, bude uhrazena finanční škoda vzniklá vinou poruchy automatu formou finanční částky poukázané na Váš účet nebo formou jízdenek MHD v hodnotě vzniklé škody zaslaných na adresu, kterou uvedete. (* - takto označené údaje jsou povinné.)

  Informace o zpracování osobních údajů

 2. Jméno*
  Prosím vypište své jméno.
 3. Příjmení*
  Prosím vypište své příjmení.
 4. Ulice a číslo popisné*
  Prosím vypište ulici a číslo popisné svého bydliště.
 5. Obec*
  Prosím vypište obec.
 6. PSČ*
  Prosím vypište poštovní směrovací číslo.
 7. Telefon
  Telefonní číslo.
 8. E-mail*
  Prosím vypište svou e-mailovou adresu.
 9. Den zjištění závady *
  Prosím vyberte z kalendáře datum kdy došlo k závadě.
 10. Čas [hh:mm]*
  Prosím vypište čas kdy došlo k závadě.
 11. Umístění a číslo automatu*
  Prosím vyberte umístění porouchaného automatu.
 12. Finanční škoda [Kč]*
  Prosím vypište finanční škodu, za nevydané jízdenky
 13. Popis závady [max. 200 znaků]
  Popište závadu.
 14. Náhradu za nevydané jízdenky požaduji*

  Prosím vyberte způsob úhrady škody za nevydané jízdenky.
 15. Druh požadované jízdenky*
  Prosím vyberte požadovaný druh jízdenky.
 16. Číslo účtu:
 17. Předčíslí*
 18. Číslo účtu*
  Prosím vypište číslo účtu.
 19. Kód banky*
  Prosím vypište kód banky.
 20. Odesílání...
Jste zde: Jízdné Poruchy automatů