Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Přepravní kontrola

Odznak a průkaz revizora

ODZNAK REVIZORA a PRŮKAZ REVIZORA

Probíhá-li ve vozidle přepravní kontrola, je cestující povinen prokázat se řidiči nebo jiné pověřené osobě dopravce (vybavené odznakem nebo průkazem dopravce) platným jízdním dokladem.

Pokud tak cestující neučiní, je povinen zaplatit jízdné a přirážku 1 500 Kč nebo prokázat své osobní údaje pověřené osobě dopravce pro sepsání "Dohody s cestujícím" a setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu.

V případě, že cestující zaplatí jízdné a přirážku ve voze v hotovosti nebo do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, snižuje se přirážka na 1 000 Kč.

Dodatečné předkládání jízdních dokladů

Cestující má možnost, spolu s osobním dokladem vydaným příslušným správním úřadem, dodatečně předložit platnou nepřenosnou dlouhodobou časovou jízdenku, stálou jízdenku nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě nejpozději třetí pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu. V tomto případě cestující uhradí přirážku 40 Kč.
Z takto předloženého jízdního dokladu musí být patrné, že byl platný v době kontroly. Dodatečné předložení platné nepřenosné dlouhodobé časové jízdenky, stálé jízdenky nebo průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě nelze uplatnit v případě, kdy přirážka byla již uhrazena.

Upozorňujeme cestující, že revizor je v průběhu přepravní kontroly oprávněn pořizovat zvukový záznam v souladu s článkem IX, odstavec 3 Smluvních přepravních podmínek.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.

Zákaznické centrum pro vyřizování pohledávek

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (Budova ředitelství společnosti u zastávky Karolina.)

 

Jste zde: Jízdné Přepravní kontrola