Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Přepravní kontrola

Odznak a průkaz revizora

ODZNAK REVIZORA a PRŮKAZ REVIZORA

Probíhá-li ve vozidle přepravní kontrola, je cestující povinen prokázat se řidiči nebo jiné pověřené osobě dopravce (vybavené odznakem nebo průkazem dopravce) platným jízdním dokladem.

Pokud tak cestující neučiní, je povinen zaplatit jízdné a přirážku 1 500 Kč nebo prokázat své osobní údaje pověřené osobě dopravce pro sepsání "Dohody s cestujícím" a setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu.

V případě, že cestující zaplatí jízdné a přirážku ve voze v hotovosti nebo do 7 pracovních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu, snižuje se přirážka na 1 000 Kč.

Občané bez nároku na slevu na jízdném a občané starší 65 let věku mají možnost snížení přirážky na 500 Kč, a to do 7 pracovních dnů ode dne zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu při splnění podmínek uvedených ve Smluvních přepravních podmínkách dopravce.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.

Dodatečné předkládání jízdních dokladů

Cestující má možnost, spolu s osobním dokladem vydaným příslušným správním úřadem, dodatečně předložit platnou nepřenosnou dlouhodobou časovou jízdenku, stálou jízdenku nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě nejpozději třetí pracovní den po zjištění jízdy bez platného jízdního dokladu. V tomto případě cestující uhradí přirážku 40 Kč.

Z takto předloženého jízdního dokladu musí být patrné, že byl platný v době kontroly. Dodatečné předložení platné nepřenosné dlouhodobé časové jízdenky, stálé jízdenky nebo průkazu opravňujícího k bezplatné přepravě nelze uplatnit v případě, kdy přirážka byla již uhrazena.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.

Zvukový záznam

Upozorňujeme cestující, že revizor je v průběhu přepravní kontroly oprávněn pořizovat zvukový záznam v souladu s článkem IX, odstavec 3 Smluvních přepravních podmínek.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.

 

Zákaznické centrum pro vyřizování pohledávek

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (Budova ředitelství společnosti u zastávky Karolina.)

 

Jste zde: Jízdné Přepravní kontrola