Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

SMS JÍZDENKY

Nákup PROZVONĚNÍM s využítím služby Premium SMS (registrace) / platba z telefonního účtu

Vhodné pro pravidelné a časté používání.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS na zákaznické lince u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit. Do mobilního telefonu se neinstalují žádné aplikace a nejsou nutné žádné další úpravy nastavení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

Abyste mohli využívat službu Nákup PROZVONĚNÍM, musíte dále provést jednorázovou registraci do systému SMS jízdenky (viz 1. krok).
Po úspěšné dokončené registraci můžete objednávat SMS jízdenky pouhým PROZVONĚNÍM odpovídajícího čísla (viz 2. krok), které si můžete jednoduše uložit do vašeho telefonního seznamu a kdykoliv pohodlně použít.

1. krok - POSTUP REGISTRACE

  • Pro registraci do systému SMS jízdenky PROZVOŇTE speciální telefonní číslo 910 301 010.
    Systém automaticky volání ukončí a pošle Vám SMS zprávu s požadavkem na potvrzení registrace.
  • Požadavek na potvrzení registrace je nutné bezodkladně potvrdit zasláním SMS zprávy
    ve tvaru ANO DPOREG na číslo 902 30.
    Úspěšně dokončená registrace bude potvrzena uvítací SMS zprávou.

Registrační SMS zpráva je zpoplatněna jako běžná SMS zpráva v rámci tarifu mobilního operátora cestujícího. Pokud máte s registrací problémy, můžete zavolat na Helpdesk tel. 910 303 128 nebo můžete pro rychlou pomoc poslat SMS zprávu ve tvaru HELP DPOREG na číslo 902 30.

2. krok - POSTUP NÁKUPU

Pro nákup zvolené jízdenky PROZVOŇTE odpovídající číslo. Systém automaticky volání ukončí a přibližně do 2 minut obdržíte objednanou SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti. Doručenou SMS jízdenku ponechejte ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Pokud objednanou SMS jízdenku neobdržíte, máte právo podat reklamaci.

Nákup SMS jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 011
70minutová zlevněná [15 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 012
24hodinová obyčejná [80 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 013
24hodinová zlevněná [40 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 014

Ceny jízdenek jsou vč. DPH a vycházejí z platného Tarifu Dopravního podniku Ostrava a.s. Objednání PROZVONĚNÍM není zpoplatněno.

Dulpikát SMS jízdenky:

V případě smazání SMS jízdenky (jízdenek) v době její platnosti je možné získat její duplikát (viz bod a).

Odkazy:

VZOR SMS JÍZDENKY

klikněte pro zvětšení

Vlastní SMS jízdenka obsahuje unikátní kontrolní kód, označení dopravce, typ a cenu jízdenky a také její platnost.

OMEZENÍ POČTU SOUČASNĚ PLATNÝCH SMS JÍZDENEK PŘI NÁKUPU PROZVONĚNÍM
(pravidlo 1+4)

Omezení slouží především k ochraně proti nechtěnému objednání služby tzv. "kapsovou SMS" a jinému typu zneužití.

K jednomu telefonnímu číslu (mobilu) je možné mít maximálně 5 současně platných SMS jízdenek (bez ohledu na typ). Kontroluje se časová platnost jednotlivých jízdenek. Pokud je platná 1. jízdenka, lze ze stejného mobilního čísla objednat ještě další 4 jízdenky. Tzn., že můžete koupit SMS jízdenku sobě a dalším 4 spolucestujícím.

Je-li 5 SMS jízdenek současně platných, pak systém, při pokusu objednat 6. jízdenku, nákup neumožní. Současně dojde k hlasovému spojení a budete informováni hlasovou zprávou. Tento hovor Vám bude účtován jako hovor do pevné sítě dle platného tarifu u mobilního operátora. Pro 6. až n-tou jízdenku je možné použít objednání SMS jízdenky pomocí SMS zprávy.

Na 1 registraci je finanční limit 2 000 Kč

Finanční limit na 1 registraci je nastaven v souladu s Kodexem Premium SMS služeb, který byl schválen všemi českými mobilními operátory a je závazný pro technické poskytovatele těchto služeb. Platné znění kodexu je k dispozici na www.platmobilem.cz

Pokud celková suma transakcí u služby SMS jízdenka přesáhne stanovený limit 2 000 Kč na 1 registraci, je služba Nákup PROZVONĚNÍM pozastavena a obdržíte výzvu ve formě SMS k prodloužení registrace, tzn. že musíte znovu potvrdit svůj zájem o službu odesláním SMS zprávy ve tvaru ANO DPOREG na číslo 902 30. Pokud tak neučiníte, je služba Nákup PROZVONĚNÍM zastavena.

SMS jízdenky si můžete i nadále objednávat pomocí SMS zpráv nebo se můžete do systému kdykoliv zaregistrovat znovu.

DEAKTIVACE SLUŽBY NÁKUP PROZVONĚNÍM

Chcete-li z jakéhokoliv důvodu deaktivovat (ukončit) používání služby Nákup PROZVONĚNÍM, lze Vaše telefonní číslo ze systému vyřadit.

Pro vyřazení ze systému SMS jízdenky pošlete pokyn pomocí SMS zprávy
ve tvaru STOP DPOREG na číslo 902 30.

 

 

Jste zde: Jízdné SMS jízdenka