Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

SMS JÍZDENKY

Nákup PROZVONĚNÍM s on-line platbou platební kartou (autorizace) / platba z bankovního účtu

Vhodné zejména pro všechny, kteří nemohou používat Premium SMS. Dále pro cizince a všechny, kteří používají SIM kartu zahraničního operátora. A také pro rodiny a firmy, které chtějí využívat k placení SMS jízdenek jeden bankovní účet.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je platební karta s povolenou funkcí platby on-line na internetu a autorizace služby on-line platba. On-line platbu lze využívat bez omezení s jakoukoliv SIM kartou českých i zahraničních mobilních operátorů, bez nutnosti aktivace služby Premium SMS. Pro autorizaci platební karty je vyžadováno zařízení s aktivním datovým připojením na internet.

Abyste mohli využívat službu Nákup PROZVONĚNÍM s on-line platbou, je nutné provést jednorázovou autorizaci (viz 1. krok).
Po úspěšné dokončené autorizaci můžete objednávat SMS jízdenky pouhým PROZVONĚNÍM odpovídajícího čísla (viz 2. krok), které si můžete jednoduše uložit do vašeho telefonního seznamu a kdykoliv pohodlně použít.

1. krok - POSTUP AUTORIZACE

Jednorázovou autorizaci můžete provést dvěma způsoby.

 • Autorizace bez nutnosti přímého nákupu SMS jízdenky:
  - samotnou autorizaci lze provést, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu,
  - po ukončení autorizace můžete objednávat SMS jízdenky pouhým PROZVONĚNÍM (viz 2. krok).
 • Autorizace při prvním nákupu SMS jízdenky PROZVONĚNÍM s on-line platbou:
  - pro autorizaci a zároveň i nákup zvolené jízdenky PROZVOŇTE odpovídající číslo (viz 2. krok),
  - systém automaticky volání ukončí a pošle zpět SMS zprávu s odkazem na autorizační URL,
  - po ukončení autorizace obdržíte objednanou SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti,
  - další SMS jízdenky můžete objednávat standardně pouhým PROZVONĚNÍM (viz 2. krok).

Samostatně provedená jednorázová autorizace platební karty je zpoplatněna částkou 10 Kč.

2. krok - POSTUP NÁKUPU

Pro nákup zvolené jízdenky PROZVOŇTE odpovídající číslo s předvolbou +420. Systém automaticky volání ukončí a přibližně do 2 minut obdržíte objednanou SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti. Doručenou SMS jízdenku ponechejte ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Pokud objednanou SMS jízdenku neobdržíte, máte právo podat reklamaci.

Nákup SMS jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 011
70minutová zlevněná [15 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 012
24hodinová obyčejná [80 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 013
24hodinová zlevněná [40 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 014

Ceny jízdenek jsou vč. DPH a vycházejí z platného Tarifu Dopravního podniku Ostrava a.s. Objednání PROZVONĚNÍM není zpoplatněno.

Dulpikát SMS jízdenky:

V případě smazání SMS jízdenky (jízdenek) v době její platnosti je možné získat její duplikát (viz bod b).

Odkazy:

VZOR SMS JÍZDENKY

klikněte pro zvětšení

Vlastní SMS jízdenka obsahuje unikátní kontrolní kód, označení dopravce, typ a cenu jízdenky a také její platnost.

PŘIDÁNÍ VÍCE TELEFONNÍCH ČÍSEL K JEDNOMU ÚČTU PLATEBNÍ KARTY

V případě, že chcete povolit čerpání SMS jízdenek z Vaší platební karty i pro jiná telefonní čísla (vhodné pro rodiny a firmy), je potřeba tato čísla tzv. přiregistrovat (nebo odregistrovat).

Přidání nebo odebrání telefonních čísel ke stávající autorizaci on-line platby lze provést, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu.

ZMĚNA PLATEBNÍ KARTY

Jestliže došlo, z jakéhokoliv důvodu, ke změně/výměně Vaší platební karty nebo je stávající autorizovaná platební karta blokovaná bankou, je potřeba zrušit stávající autorizaci a zřídit novou, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu.

PREMIUM SMS vs. ON-LINE PLATBA

Autorizace on-line platby nevylučuje používání Premium SMS. Nastavení priorit je možné provést, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu.

BEZPEČNOST ON-LINE PLATBY

On-line platba SMS jízdenky je bezpečná, neboť veškerá data o Vaší platební kartě zůstávají pouze v bankovním systému autorizace platby a do systému SMS jízdenky se tato data nepřenáší.

DEAKTIVACE SLUŽBY NÁKUP PROZVONĚNÍM s on-line platbou

Chcete-li z jakéhokoliv důvodu deaktivovat (ukončit) používání služby Nákup PROZVONĚNÍM s on-line platbou, lze tak učinit, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu.

MOŽNÉ DŮVODY, PROČ VÁM NEPŘIŠLA SMS JÍZDENKA:

 • Nemáte autorizovanou online platbu.
  -> Proveďte prosím autorizaci.
 • Zamítnutí transakce ze strany banky:
  vyexpirovaná platební karta,
  nedostatek peněžních prostředků na účtě,
  zablokovaná platební karta.
  -> Kontaktujte prosím svoji banku.
 • Dočasná nedostupnost bankovního systému.
  -> Kontaktujte prosím zákaznickou linku +420 910 303 128.
 • Blokované roamingové služby (platí pro cizince).
  -> Kontaktujte prosím svého mobilního operátora.

 

 

Jste zde: Jízdné SMS jízdenka