Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

SMS JÍZDENKY

OCHRANA DAT

Telefonní čísla, ze kterých byla objednána SMS jízdenka, jsou archivována firmou MATERNA Communications a.s., která službu technicky zajišťuje.

Použitím služby SMS jízdenka, cestující zároveň dobrovolně poskytuje své telefonní číslo, které je uchováváno pro potřeby případného reklamačního řízení a pro účely vyplývající z dalších právních předpisů, především daňových.

Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

 

 

Jste zde: Jízdné SMS jízdenka