Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

SMS JÍZDENKY

PŘEPRAVNÍ KONTROLA

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby (přepravního kontrolora) předložit ke kontrole svoje mobilní zařízení se zobrazenou SMS jízdenkou a umožnit ověření všech potřebných dat.

Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost pověřená osoba provést ověření pomocí kontrolního PROZVONĚNÍ.

Pokud cestující neumožní řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

V době povinného nástupu do autobusů a trolejbusů pouze předními dveřmi u řidiče provádí kontrolu SMS jízdenky řidič vozu, přičemž cestující je mu povinen platnou SMS jízdenku ve svém mobilním zařízení předložit ke kontrole.

SMS jízdenka je neplatná:

  • uplynula-li doba její platnosti,
  • nebyla-li zaslána provozovatelem služby SMS jízdenky,
  • byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo s ní bylo jinak manipulováno,
  • nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
  • není-li jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole v databázi jízdenek nalezena.

 

 

Jste zde: Jízdné SMS jízdenka