Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

SMS JÍZDENKY

REKLAMACE

Pokud cestující neobdržel SMS jízdenku, i když dodržel všechny pokyny pro nákup, může podat reklamaci následujícími způsoby:

  1. vyplněním on-line reklamačního formuláře,
  2. telefonicky na lince zákaznické podpory na tel. 910 303 128,
  3. e-mailem na adrese helpdesk@maternacz.com,
  4. poštou (písemná reklamace) na adresu:
    MATERNA Communiations a.s.,
    tř. Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové.

Výsledek reklamace bude cestujícímu sdělen písemně v zákonné lhůtě 30 dní.

 

 

Jste zde: Jízdné SMS jízdenka