Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

SMS JÍZDENKY

SMS JÍZDENKY

- značková služba Dopravního podniku Ostrava a.s.,
- nákup jízdenek pomocí mobilního telefonu,
- výhodná alternativa k běžným jízdenkám,
- platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.,
- platí pro tarifní oblast OSTRAVA XXL (zóna 78),

Do vozidla MHD smí cestující nastoupit pouze s platnou / doručenou SMS jízdenkou. Pokud cestující SMS jízdenku z nějakého důvodu neobdrží, je povinen uhradit jízdné jiným způsobem. Na nedoručenou SMS jízdenku má cestující právo podat reklamaci.

 

ZPŮSOBY NÁKUPU SMS JÍZDENEK

Nákup pomocí SMS zprávy s využítím služby Premium SMS / platba z telefonního účtu

Vhodné pro jednorázový nákup SMS jízdenky.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS na zákaznické lince u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit. Do mobilního telefonu se neinstalují žádné aplikace a nejsou nutné žádné další úpravy nastavení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

Jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč]   |  Text SMS: DPO70 Poslat na: 902 30
70minutová zlevněná [15 Kč]   |  Text SMS: DPO70Z Poslat na: 902 30
24hodinová obyčejná [80 Kč]   |  Text SMS: DPO24 Poslat na: 902 30
24hodinová zlevněná [40 Kč]   |  Text SMS: DPO24Z Poslat na: 902 30

Ceny jízdenek jsou vč. DPH.

Odkazy:

 

Nákup PROZVONĚNÍM s využítím služby Premium SMS (registrace) / platba z telefonního účtu

Vhodné pro pravidelné a časté používání.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS na zákaznické lince u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit. Do mobilního telefonu se neinstalují žádné aplikace a nejsou nutné žádné další úpravy nastavení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

Jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 011
70minutová zlevněná [15 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 012
24hodinová obyčejná [80 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 013
24hodinová zlevněná [40 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 014

Ceny jízdenek jsou vč. DPH.

Odkazy:

 

Nákup PROZVONĚNÍM s on-line platbou platební kartou (autorizace) / platba z bankovního účtu

Vhodné zejména pro všechny, kteří nemohou používat Premium SMS. Dále pro cizince a všechny, kteří používají SIM kartu zahraničního operátora. A také pro rodiny a firmy, které chtějí využívat k placení SMS jízdenek jeden bankovní účet.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je platební karta s povolenou funkcí platby on-line na internetu a autorizace služby on-line platba. On-line platbu lze využívat bez omezení s jakoukoliv SIM kartou českých i zahraničních mobilních operátorů, bez nutnosti aktivace služby Premium SMS. Pro autorizaci platební karty je vyžadováno zařízení s aktivním datovým připojením na internet.

Jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 011
70minutová zlevněná [15 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 012
24hodinová obyčejná [80 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 013
24hodinová zlevněná [40 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 014

Ceny jízdenek jsou vč. DPH.

Odkazy:

 

 


Nákup pomocí SMS zprávy s využítím služby Premium SMS / platba z telefonního účtu

Vhodné pro jednorázový nákup SMS jízdenky.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS na zákaznické lince u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit. Do mobilního telefonu se neinstalují žádné aplikace a nejsou nutné žádné další úpravy nastavení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

POSTUP NÁKUPU

Pro nákup zvolené jízdenky odešlete odpovídající text SMS na číslo 902 30. Po odeslání SMS zprávy obdržíte přibližně do 2 minut objednanou SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti. Doručenou SMS jízdenku ponechejte ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Pokud objednanou SMS jízdenku neobdržíte, máte právo podat reklamaci.

Nákup SMS jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč]   |  Text SMS: DPO70 Poslat na: 902 30
70minutová zlevněná [15 Kč]   |  Text SMS: DPO70Z Poslat na: 902 30
24hodinová obyčejná [80 Kč]   |  Text SMS: DPO24 Poslat na: 902 30
24hodinová zlevněná [40 Kč]   |  Text SMS: DPO24Z Poslat na: 902 30

Ceny jízdenek jsou vč. DPH a vycházejí z platného Tarifu Dopravního podniku Ostrava a.s. Cena objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS zpráva v rámci tarifu mobilního operátora cestujícího.

Dulpikát SMS jízdenky:

V případě smazání SMS jízdenky (jízdenek) v době její platnosti je možné získat její duplikát (viz bod a).

Odkazy:

VZOR SMS JÍZDENKY

klikněte pro zvětšení

Vlastní SMS jízdenka obsahuje unikátní kontrolní kód, označení dopravce, typ a cenu jízdenky a také její platnost.

 

 


Nákup PROZVONĚNÍM s využítím služby Premium SMS (registrace) / platba z telefonního účtu

Vhodné pro pravidelné a časté používání.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS na zákaznické lince u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení. Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit. Do mobilního telefonu se neinstalují žádné aplikace a nejsou nutné žádné další úpravy nastavení. SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile, Vodafone, U:fon).

Abyste mohli využívat službu Nákup PROZVONĚNÍM, musíte dále provést jednorázovou registraci do systému SMS jízdenky (viz 1. krok).
Po úspěšné dokončené registraci můžete objednávat SMS jízdenky pouhým PROZVONĚNÍM odpovídajícího čísla (viz 2. krok), které si můžete jednoduše uložit do vašeho telefonního seznamu a kdykoliv pohodlně použít.

1. krok - POSTUP REGISTRACE

 • Pro registraci do systému SMS jízdenky PROZVOŇTE speciální telefonní číslo 910 301 010.
  Systém automaticky volání ukončí a pošle Vám SMS zprávu s požadavkem na potvrzení registrace.
 • Požadavek na potvrzení registrace je nutné bezodkladně potvrdit zasláním SMS zprávy
  ve tvaru ANO DPOREG na číslo 902 30.
  Úspěšně dokončená registrace bude potvrzena uvítací SMS zprávou.

Registrační SMS zpráva je zpoplatněna jako běžná SMS zpráva v rámci tarifu mobilního operátora cestujícího. Pokud máte s registrací problémy, můžete zavolat na Helpdesk tel. 910 303 128 nebo můžete pro rychlou pomoc poslat SMS zprávu ve tvaru HELP DPOREG na číslo 902 30.

2. krok - POSTUP NÁKUPU

Pro nákup zvolené jízdenky PROZVOŇTE odpovídající číslo. Systém automaticky volání ukončí a přibližně do 2 minut obdržíte objednanou SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti. Doručenou SMS jízdenku ponechejte ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Pokud objednanou SMS jízdenku neobdržíte, máte právo podat reklamaci.

Nákup SMS jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 011
70minutová zlevněná [15 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 012
24hodinová obyčejná [80 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 013
24hodinová zlevněná [40 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: 910 301 014

Ceny jízdenek jsou vč. DPH a vycházejí z platného Tarifu Dopravního podniku Ostrava a.s. Objednání PROZVONĚNÍM není zpoplatněno.

Dulpikát SMS jízdenky:

V případě smazání SMS jízdenky (jízdenek) v době její platnosti je možné získat její duplikát (viz bod a).

Odkazy:

VZOR SMS JÍZDENKY

klikněte pro zvětšení

Vlastní SMS jízdenka obsahuje unikátní kontrolní kód, označení dopravce, typ a cenu jízdenky a také její platnost.

OMEZENÍ POČTU SOUČASNĚ PLATNÝCH SMS JÍZDENEK PŘI NÁKUPU PROZVONĚNÍM
(pravidlo 1+4)

Omezení slouží především k ochraně proti nechtěnému objednání služby tzv. "kapsovou SMS" a jinému typu zneužití.

K jednomu telefonnímu číslu (mobilu) je možné mít maximálně 5 současně platných SMS jízdenek (bez ohledu na typ). Kontroluje se časová platnost jednotlivých jízdenek. Pokud je platná 1. jízdenka, lze ze stejného mobilního čísla objednat ještě další 4 jízdenky. Tzn., že můžete koupit SMS jízdenku sobě a dalším 4 spolucestujícím.

Je-li 5 SMS jízdenek současně platných, pak systém, při pokusu objednat 6. jízdenku, nákup neumožní. Současně dojde k hlasovému spojení a budete informováni hlasovou zprávou. Tento hovor Vám bude účtován jako hovor do pevné sítě dle platného tarifu u mobilního operátora. Pro 6. až n-tou jízdenku je možné použít objednání SMS jízdenky pomocí SMS zprávy.

Na 1 registraci je finanční limit 2 000 Kč

Finanční limit na 1 registraci je nastaven v souladu s Kodexem Premium SMS služeb, který byl schválen všemi českými mobilními operátory a je závazný pro technické poskytovatele těchto služeb. Platné znění kodexu je k dispozici na www.platmobilem.cz

Pokud celková suma transakcí u služby SMS jízdenka přesáhne stanovený limit 2 000 Kč na 1 registraci, je služba Nákup PROZVONĚNÍM pozastavena a obdržíte výzvu ve formě SMS k prodloužení registrace, tzn. že musíte znovu potvrdit svůj zájem o službu odesláním SMS zprávy ve tvaru ANO DPOREG na číslo 902 30. Pokud tak neučiníte, je služba Nákup PROZVONĚNÍM zastavena.

SMS jízdenky si můžete i nadále objednávat pomocí SMS zpráv nebo se můžete do systému kdykoliv zaregistrovat znovu.

DEAKTIVACE SLUŽBY NÁKUP PROZVONĚNÍM

Chcete-li z jakéhokoliv důvodu deaktivovat (ukončit) používání služby Nákup PROZVONĚNÍM, lze Vaše telefonní číslo ze systému vyřadit.

Pro vyřazení ze systému SMS jízdenky pošlete pokyn pomocí SMS zprávy
ve tvaru STOP DPOREG na číslo 902 30.

 

 


Nákup PROZVONĚNÍM s on-line platbou platební kartou (autorizace) / platba z bankovního účtu

Vhodné zejména pro všechny, kteří nemohou používat Premium SMS. Dále pro cizince a všechny, kteří používají SIM kartu zahraničního operátora. A také pro rodiny a firmy, které chtějí využívat k placení SMS jízdenek jeden bankovní účet.

Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je platební karta s povolenou funkcí platby on-line na internetu a autorizace služby on-line platba. On-line platbu lze využívat bez omezení s jakoukoliv SIM kartou českých i zahraničních mobilních operátorů, bez nutnosti aktivace služby Premium SMS. Pro autorizaci platební karty je vyžadováno zařízení s aktivním datovým připojením na internet.

Abyste mohli využívat službu Nákup PROZVONĚNÍM s on-line platbou, je nutné provést jednorázovou autorizaci (viz 1. krok).
Po úspěšné dokončené autorizaci můžete objednávat SMS jízdenky pouhým PROZVONĚNÍM odpovídajícího čísla (viz 2. krok), které si můžete jednoduše uložit do vašeho telefonního seznamu a kdykoliv pohodlně použít.

1. krok - POSTUP AUTORIZACE

Jednorázovou autorizaci můžete provést dvěma způsoby.

 • Autorizace bez nutnosti přímého nákupu SMS jízdenky:
  - samotnou autorizaci lze provést, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu,
  - po ukončení autorizace můžete objednávat SMS jízdenky pouhým PROZVONĚNÍM (viz 2. krok).
 • Autorizace při prvním nákupu SMS jízdenky PROZVONĚNÍM s on-line platbou:
  - pro autorizaci a zároveň i nákup zvolené jízdenky PROZVOŇTE odpovídající číslo (viz 2. krok),
  - systém automaticky volání ukončí a pošle zpět SMS zprávu s odkazem na autorizační URL,
  - po ukončení autorizace obdržíte objednanou SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti,
  - další SMS jízdenky můžete objednávat standardně pouhým PROZVONĚNÍM (viz 2. krok).

Samostatně provedená jednorázová autorizace platební karty je zpoplatněna částkou 10 Kč.

2. krok - POSTUP NÁKUPU

Pro nákup zvolené jízdenky PROZVOŇTE odpovídající číslo s předvolbou +420. Systém automaticky volání ukončí a přibližně do 2 minut obdržíte objednanou SMS jízdenku s vymezenou dobou její platnosti. Doručenou SMS jízdenku ponechejte ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Pokud objednanou SMS jízdenku neobdržíte, máte právo podat reklamaci.

Nákup SMS jízdenky:

70minutová obyčejná [30 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 011
70minutová zlevněná [15 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 012
24hodinová obyčejná [80 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 013
24hodinová zlevněná [40 Kč]   |  Prozvonit telefonní číslo: +420 910 301 014

Ceny jízdenek jsou vč. DPH a vycházejí z platného Tarifu Dopravního podniku Ostrava a.s. Objednání PROZVONĚNÍM není zpoplatněno.

Dulpikát SMS jízdenky:

V případě smazání SMS jízdenky (jízdenek) v době její platnosti je možné získat její duplikát (viz bod b).

Odkazy:

VZOR SMS JÍZDENKY

klikněte pro zvětšení

Vlastní SMS jízdenka obsahuje unikátní kontrolní kód, označení dopravce, typ a cenu jízdenky a také její platnost.

PŘIDÁNÍ VÍCE TELEFONNÍCH ČÍSEL K JEDNOMU ÚČTU PLATEBNÍ KARTY

V případě, že chcete povolit čerpání SMS jízdenek z Vaší platební karty i pro jiná telefonní čísla (vhodné pro rodiny a firmy), je potřeba tato čísla tzv. přiregistrovat (nebo odregistrovat).

Přidání nebo odebrání telefonních čísel ke stávající autorizaci on-line platby lze provést, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu.

ZMĚNA PLATEBNÍ KARTY

Jestliže došlo, z jakéhokoliv důvodu, ke změně/výměně Vaší platební karty nebo je stávající autorizovaná platební karta blokovaná bankou, je potřeba zrušit stávající autorizaci a zřídit novou, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu.

PREMIUM SMS vs. ON-LINE PLATBA

Autorizace on-line platby nevylučuje používání Premium SMS. Nastavení priorit je možné provést, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu.

BEZPEČNOST ON-LINE PLATBY

On-line platba SMS jízdenky je bezpečná, neboť veškerá data o Vaší platební kartě zůstávají pouze v bankovním systému autorizace platby a do systému SMS jízdenky se tato data nepřenáší.

DEAKTIVACE SLUŽBY NÁKUP PROZVONĚNÍM s on-line platbou

Chcete-li z jakéhokoliv důvodu deaktivovat (ukončit) používání služby Nákup PROZVONĚNÍM s on-line platbou, lze tak učinit, po přihlášení, přes webovou samoobsluhu.

MOŽNÉ DŮVODY, PROČ VÁM NEPŘIŠLA SMS JÍZDENKA:

 • Nemáte autorizovanou online platbu.
  -> Proveďte prosím autorizaci.
 • Zamítnutí transakce ze strany banky:
  vyexpirovaná platební karta,
  nedostatek peněžních prostředků na účtě,
  zablokovaná platební karta.
  -> Kontaktujte prosím svoji banku.
 • Dočasná nedostupnost bankovního systému.
  -> Kontaktujte prosím zákaznickou linku +420 910 303 128.
 • Blokované roamingové služby (platí pro cizince).
  -> Kontaktujte prosím svého mobilního operátora.

 

 


DUPLIKÁT SMS JÍZDENKY

V případě smazání SMS jízdenky (jízdenek) v době její platnosti je možné získat její duplikát (duplikáty).

a) DUPLIKÁT SMS JÍZDENKY (pro službu Premium SMS)

 • Pro zaslání duplikátu pošlete SMS zprávu
  ve tvaru DPOD na číslo 900 30.
 • Obratem dostane duplikáty všech v té chvíli platných SMS jízdenek přiřazených k vašemu telefonnímu číslu.
 • Cena duplikátu (duplikátů): 5 Kč.

Cena objednací SMS zprávy je zpoplatněna jako běžná SMS zpráva v rámci tarifu mobilního operátora cestujícího.

b) DUPLIKÁT SMS JÍZDENKY (pro on-line platbu platební kartou)

 • Pro zaslání duplikátu pošlete SMS zprávu
  ve tvaru DPOD na číslo +420 736 302 338.
 • Obratem dostane duplikáty všech v té chvíli platných SMS jízdenek přiřazených k vašemu telefonnímu číslu.
 • Cena duplikátu (duplikátů): 10 Kč.

VZOR DUPLIKÁTU SMS JÍZDENKY

klikněte pro zvětšení

Vlastní SMS jízdenka (duplikát) obsahuje unikátní kontrolní kód, označení dopravce, typ a cenu jízdenky a také její platnost.

 

 


DAŇOVÝ DOKLAD

Cestujícím je umožněno vystavení dokladu o zaplacení (daňový doklad) v elektronické podobě, a to pouze do 90 kalendářních dnů ode dne zakoupení SMS jízdenky.

a) DAŇOVÝ DOKLAD K SMS JÍZDENCE (zakoupené službou Premium SMS)

Vstup do aplikace daňových dokladů, je možný pomocí hesla, které si vygenerujete při prvním přihlášení do aplikace. Je nutné mít u sebe mobilní telefon, ze kterého byly SMS jízdenky objednány. Cestující telefon použije při ověření přístupu k požadovaným daňovým dokladům. Ověření probíhá PROZVONĚNÍM. V aplikaci je možné si vybrat a vytisknout požadované daňové doklady... Vstup do aplikace.

b) DAŇOVÝ DOKLAD K SMS JÍZDENCE (zakoupené on-line platbu platební kartou)

Daňové doklady k SMS jízdenkám zakoupených on-line platbou platební kartou jsou k dispozici, po přihlášení, ve webové samoobsluze v sekci „Daňové doklady“.

 

 


OCHRANA DAT

Telefonní čísla, ze kterých byla objednána SMS jízdenka, jsou archivována firmou MATERNA Communications a.s., která službu technicky zajišťuje.

Použitím služby SMS jízdenka, cestující zároveň dobrovolně poskytuje své telefonní číslo, které je uchováváno pro potřeby případného reklamačního řízení a pro účely vyplývající z dalších právních předpisů, především daňových.

Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

 

 


PŘEPRAVNÍ KONTROLA

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby (přepravního kontrolora) předložit ke kontrole svoje mobilní zařízení se zobrazenou SMS jízdenkou a umožnit ověření všech potřebných dat.

Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost pověřená osoba provést ověření pomocí kontrolního PROZVONĚNÍ.

Pokud cestující neumožní řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.

V době povinného nástupu do autobusů a trolejbusů pouze předními dveřmi u řidiče provádí kontrolu SMS jízdenky řidič vozu, přičemž cestující je mu povinen platnou SMS jízdenku ve svém mobilním zařízení předložit ke kontrole.

SMS jízdenka je neplatná:

 • uplynula-li doba její platnosti,
 • nebyla-li zaslána provozovatelem služby SMS jízdenky,
 • byla-li jakkoliv upravována, přepisována nebo s ní bylo jinak manipulováno,
 • nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost,
 • není-li jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole v databázi jízdenek nalezena.

 

 


REKLAMACE

Pokud cestující neobdržel SMS jízdenku, i když dodržel všechny pokyny pro nákup, může podat reklamaci následujícími způsoby:

 1. vyplněním on-line reklamačního formuláře,
 2. telefonicky na lince zákaznické podpory na tel. 910 303 128,
 3. e-mailem na adrese helpdesk@maternacz.com,
 4. poštou (písemná reklamace) na adresu:
  MATERNA Communiations a.s.,
  tř. Karla IV. 468/18, 500 02 Hradec Králové.

Výsledek reklamace bude cestujícímu sdělen písemně v zákonné lhůtě 30 dní.

 

 


KONTAKTY

Službu provozuje a technicky zajišťuje
MATERNA Communications a.s., www.maternacz.com

Zákaznická podpora, reklamace
Tel. 910 303 128, e-mail: helpdesk@maternacz.com

Obecná pravidla k Premium SMS službám naleznete na www.platmobilem.cz

 

Jste zde: Jízdné SMS jízdenka