Tarif

Tarif pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s (formát PDF 830 kB)
[Platný od 3. prosince 2018]

Přílohy: