Tarif

Tarif pro přepravu cestujících Dopravního podniku Ostrava a.s (PDF)
[Platný od 1. ledna 2020]

Přílohy: