Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Akceptujeme platební karty

Všemi terminály ve vozech Dopravního podniku Ostrava jsou akceptovány bezkontaktní platební karty. To znamená, že za jednotlivou elektronickou jízdenku můžete zaplatit bezkontaktní platební kartou, pouhým přiložením platební karty k terminálu ve vozidle.

brožura PDF

Používání platebních karet v dopravě je v souladu s požadavky karetních asociací Visa a Mastercard a umožní odbavení všech typů bezkontaktních platebních karet VISA a Mastercard, které umožňují provádět bezkontaktní offline transakce. V případě problémů s odbavením platební karty na terminálu je nutné obrátit se na vydavatelskou banku, případně je možné využít emailovou adresu dopravnireseni@csob.cz.

Více informací:

Jízdenky

Prostřednictvím platební karty lze pořídit pouze elektronickou obyčejnou jízdenku přestupní, nebo nepřestupní. Pořízení jiných jízdenek (zlevněných, dokupovaných) není možný.

Nástup (Check-in)
Pokud se chce cestující odbavit pomocí platební karty (zakoupit jednotlivou elektronickou jízdenku), musí při každém nástupu do vozidla, přiložit platební kartu k terminálu.

Elektronická nepřestupní jízdenka (Check-out do 10 minut jízdy)
V případě, že cestující nebude přestupovat do dalšího vozidla a zároveň jeho cesta není delší než 10 minut jízdy, musí svou jízdu ukončit při výstupu z vozidla přiložením platební karty k terminálu (Check-out).

Elektronická přestupní jízdenka (přestup do 45 minut jízdy)
Při jízdě delší než 10 minut nebo při jízdě s přestupováním cestující nemusí přikládat při výstupu platební kartu k terminálu. Pokud však přiložení provede, jízdné se vyhodnotí podle skutečných časů přiložení či časů přestupů. Při přestupu do následujícího spoje se vždy provádí přiložení platební karty k terminálu (Check-in).

Zúčtování

Zúčtování provedených přiložení platebních karet k terminálu, je prováděno denně ve 3:00 hodiny v clearingovém centru Koordinátora ODIS s.r.o. (CC). Zúčtovány jsou všechny jízdy za uplynulé zúčtovací období, kterým je časové rozmezí od 3:00 hodin prvního dne do 2:59 hodin následujícího dne. V případě, že cestující za zúčtovací období provede více jízd a součet částek za tyto transakce překročí cenu 24hodinové jízdenky, je cestujícímu účtována jen cena 24hodinové jízdenky podle platného tarifu.

Webové rozhraní pro držitele platební karty s registrací

na adrese https://karta.odiska.cz/emvweb.

Přihlášení do webového rozhraní použitých platebních karet v dopravě vyžaduje registraci. Je nutné zadat emailovou adresu, která je současně uživatelským jménem, a heslo.

Pomocí webového rozhraní může držitel platební karty provádět:

  • zobrazení přehledu transakcí,
  • stažení daňového dokladu pro uložení či tisk,
  • změnu hesla,
  • podávat žádost o odstranění ze seznamu blokovaných karet,
  • přidávat a odstraňovat další platební kartu k účtu,
  • zadávat reklamace.

Webové rozhraní pro držitele platební karty bez registrace

na adrese http://karta.odiska.cz/emvweb/ReclamationAnonymous.

Přihlášení do webového rozhraní nevyžaduje registraci. Je nutné zadat kódu dopravní transakce, 6místný kód uvedený u dané položky v bankovním výpise.

  • zobrazení přehledu zúčtovaných transakcí.

Reklamace výše zúčtované částky

Pokud cestující uhradil jízdné platební kartou, ale nesouhlasí s výší zaúčtované částky, může uplatnit reklamaci nejpozději do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, a to několika zůsoby:

  • Na adrese https://karta.odiska.cz/emvweb. Reklamaci tímto způsobem může provádět pouze registrovaný uživatel.
  • Osobně v Dopravním infocentru Koordinátora ODIS s.r.o. na adrese Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
  • E-mailem na adrese reklamace@kodis.cz.

Službu používání platební karty v ODIS včetně zúčtování v  clearingovém centru provozuje a technicky zajišťuje Koordinátor ODIS s.r.o.

Jste zde: Jízdné Platební karta