Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Nakládání s osobními údaji

Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „DPO“) si dovoluje podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) informovat, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytl(a) v souvislosti s Vaší objednávkou, a to za účelem zpracování této objednávky.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, čímž však nejsou dotčena Vaše práva a povinnosti, jakož práva a povinnosti DPO podle zvláštních zákonů. Pokud však svůj souhlas odvoláte, nebude možné Vaši objednávku vyřídit.

DPO zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů náležitými technicko-organizačními opatřeními tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim a k jejich jakémukoliv zneužití.

Podle Zákona máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona ČR, zejména právo písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných DPO, o vysvětlení, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem, o odstranění takto vzniklého stavu, o blokování nesprávných osobních údajů či jejich likvidaci atd.

 
Jste zde: Kontakty Dopravní podnik Ostrava Kontakty Nakládání s osobními údaji