Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Kontakty

Žádost o vyjádření k stavební dokumentaci

Podkud potřebujete vyjádření k existenci sítí a zařízení Dopravního podniku v oblasti vaší stavební činnosti nebo vyjádření k stavební dokumentaci využijte k tomu prosím oficiální formulář. Formulář můžete vyplnit, vytisknout a doručit poštou nebo osobně (podatelna po – pá: 9:00-12:00 h, 12:30-14:00 h) na adresu:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Formuláře - PDF

Nakládání s osobními údaji

Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „DPO“) si dovoluje podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) informovat, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytl(a) v souvislosti s Vaší objednávkou, a to za účelem zpracování této objednávky.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, čímž však nejsou dotčena Vaše práva a povinnosti, jakož práva a povinnosti DPO podle zvláštních zákonů. Pokud však svůj souhlas odvoláte, nebude možné Vaši objednávku vyřídit.

DPO zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů náležitými technicko-organizačními opatřeními tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim a k jejich jakémukoliv zneužití.

Podle Zákona máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona ČR, zejména právo písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných DPO, o vysvětlení, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem, o odstranění takto vzniklého stavu, o blokování nesprávných osobních údajů či jejich likvidaci atd.

 

Dotaz k ODISce

 1. Prostřednictvím tohoto formuláře můžete získat odpovědi na dotazy spojené s užíváním ODISky (např. o Zákaznickém portálu ODISky, e-shopových transakcích, elektronické peněžence apod.)

  (* - takto označené údaje jsou povinné.)

  Informace o zpracování osobních údajů

 2. Informace o ODISce:
 3. Číslo e-karty ODISka*
  9203111062 Vypište prosím číslo Vaší ODISky.
    (vypište posledních 8 čísel)
 4. Dotaz [max. 1000 znaků]*
  Prosím vypište dotaz.
 5. Jméno*
  Prosím vypište své jméno.
 6. Příjmení*
  Prosím vypište své příjmení.
 7. Telefon
 8. E-mail*
  Prosím vypište svou e-mailovou adresu.
 9. Ověřovací kód*
  Ověřovací kód
    ObnovitProsím opište čísla z obrázku.
 10. Odesílání...

Dotaz k ODISce

 1. Prostřednictvím tohoto formuláře můžete získat odpovědi na dotazy spojené s užíváním ODISky (např. o Zákaznickém portálu ODISky, e-shopových transakcích, elektronické peněžence apod.) (* - takto označené údaje jsou povinné.)

  Informace o zpracování osobních údajů

 2. Informace o ODISce:
 3. Dotaz [max. 1000 znaků]*
  Prosím vypište dotaz.
 4. Jméno*
  Prosím vypište své jméno.
 5. Příjmení*
  Prosím vypište své příjmení.
 6. Telefon
 7. E-mail*
  Prosím vypište svou e-mailovou adresu.
 8. Ověřovací kód*
  Ověřovací kód
    ObnovitProsím opište čísla z obrázku.
 9. Odesílání...

Dotaz k ODISce

Prostřednictvím formuláře můžete získat odpovědi na dotazy spojené s užíváním ODISky (např. o Zákaznickém portálu ODISky, e-shopových transakcích, elektronické peněžence apod.)

Dříve, než začnete vyplňovat formulář, máte možnost podívat se na informace o ODISce. Je možné, že odpověď naleznete právě na této stránce.

Pokud znáte číslo Vaší ODISky budeme Vám moci odpovědět konkrétněji a rychleji:

 

Kde najdete číslo Vaší ODISky

1. Přímo na kartě

Číslo ODISky na kartě

2. Na podané žádosti

Číslo ODISky na podané žádosti

Pro média

tisková mluvčí: Ing. Karolína Rycková
e-mail: kryckova@dpo.cz

Tiskové zprávy

tisková mluvčí Dopravního podniku Ostrava

Reklamace SMS jízdenek

 1. Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je společnost MATERNA Communications a.s.,
  email: helpdesk@maternacz.com.
  (* - takto označené údaje jsou povinné.)
 2. Příjmení*
  Tento údaj je povinný.
 3. Jméno*
  Tento údaj je povinný.
 4. Datum odeslání SMS*
  Tento údaj je povinný.
 5. Čas odeslání SMS*
  Prosím, zadejte čas ve formátu HH:MM
 6. Telefonní číslo, ze kterého byla SMS odeslána*
  Prosím, zadejte platné telefonní číslo.
 7. E-mail
  Prosím, zadejte platný e-mail.
 8. Kontaktní telefonní číslo
  Prosím, zadejte platné telefonní číslo.
 9. Důvod reklamace*
  Tento údaj je povinný.
 10. Ověřovací kód*
  Ověřovací kód
    ObnovitProsím opište čísla z obrázku.

Nakládání s osobními údaji

Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „DPO“) si dovoluje podle zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) informovat, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytl(a) v souvislosti s Vaší žádostí či podnětem, a to za účelem zpracování této žádosti či podnětu, jakož i pro účely doručení informace o vyřešení Vaší žádosti či podnětu.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, čímž však nejsou dotčena Vaše práva a povinnosti, jakož práva a povinnosti DPO podle zvláštních zákonů. Pokud však svůj souhlas odvoláte, DPO nebude moct řádně Vaši žádost či podnět vyřešit a následně Vás o tom příslušným způsobem informovat.

DPO zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů náležitými technicko-organizačními opatřeními tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim a k jejich jakémukoliv zneužití.

Podle Zákona máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona ČR, zejména právo písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných DPO, o vysvětlení, domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem, o odstranění takto vzniklého stavu, o blokování nesprávných osobních údajů či jejich likvidaci atd.

Porucha jízdenkového automatu
 1. Pokud Vám automat na výdej jízdenek nevydal požadované jízdenky ani nevrátil vhozené mince, vyplňte prosím následující formulář. Po prošetření Vaší reklamace Vám, v případě její oprávněnosti, bude uhrazena finanční škoda vzniklá vinou poruchy automatu formou finanční částky poukázané na Váš účet nebo formou jízdenek MHD v hodnotě vzniklé škody zaslaných na adresu, kterou uvedete. (* - takto označené údaje jsou povinné.)

  Informace o zpracování osobních údajů

 2. Jméno*
  Prosím vypište své jméno.
 3. Příjmení*
  Prosím vypište své příjmení.
 4. Ulice a číslo popisné*
  Prosím vypište ulici a číslo popisné svého bydliště.
 5. Obec*
  Prosím vypište obec.
 6. PSČ*
  Prosím vypište poštovní směrovací číslo.
 7. Telefon
  Telefonní číslo.
 8. E-mail*
  Prosím vypište svou e-mailovou adresu.
 9. Den zjištění závady *
  Prosím vyberte z kalendáře datum kdy došlo k závadě.
 10. Čas [hh:mm]*
  Prosím vypište čas kdy došlo k závadě.
 11. Umístění a číslo automatu*
  Prosím vyberte umístění porouchaného automatu.
 12. Finanční škoda [Kč]*
  Prosím vypište finanční škodu, za nevydané jízdenky
 13. Popis závady [max. 200 znaků]
  Popište závadu.
 14. Náhradu za nevydané jízdenky požaduji*

  Prosím vyberte způsob úhrady škody za nevydané jízdenky.
 15. Druh požadované jízdenky*
  Prosím vyberte požadovaný druh jízdenky.
 16. Číslo účtu:
 17. Předčíslí*
 18. Číslo účtu*
  Prosím vypište číslo účtu.
 19. Kód banky*
  Prosím vypište kód banky.
 20. Odesílání...

Dotaz

 1. Vyplněním tohoto formuláře můžete získat informace z různých oblastí MHD provozované Dopravním podnikem Ostrava a.s. (* - takto označené údaje jsou povinné.)

  Informace o zpracování osobních údajů

 2. Téma*
  Prosím vyberte téma dotazu.
 3. Informace k tématu
 4. Informace k tématu
 5. Informace k tématu
 6. Časté dotazy
 7. Dotaz [max. 1000 znaků]*
  Prosím vypište dotaz.
 8. Přiložit soubor

  (soubor PNG nebo JPG, max. velikost 5MB)Pardon, pouze soubor ve formátu PNG nebo JPG, o max. velikosti 5MB.
 9. Jméno*
  Prosím vypište své jméno.
 10. Příjmení*
  Prosím vypište své příjmení.
 11. Ulice a číslo popisné
 12. Obec
 13. PSČ
 14. Telefon
 15. E-mail*
  Prosím vypište svou e-mailovou adresu.
 16. Číslo jednací*
  Prosím vypište číslo jednací.
 17. Ověřovací kód*
  Ověřovací kód
    ObnovitProsím opište čísla z obrázku.
 18. Odesílání...

Dotazy na tiskovou mluvčí

 1. Tento kontaktní formulář je určen pouze pro dotazy médií. Dotazy ostatních tazatelů.

  (* - takto označené údaje jsou povinné.)

  Informace o zpracování osobních údajů

 2. Dotaz*
  Vypište dotaz.
 3. Jméno*
  Prosím vypište své jméno.
 4. Příjmení*
  Prosím vypište své příjmení.
 5. Název média*
  Prosím napište název média, pro které pracujete.
 6. Ulice a číslo popisné
  Prosím vypište ulici a číslo popisné.
 7. Obec
 8. PSČ
 9. Telefon
 10. E-mail*
  Prosím vypište svou e-mailovou adresu.
 11. Ověřovací kód*
  Ověřovací kód
    ObnovitProsím opište znaky z obrázku.