Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Pověření a akreditace

Dopravní podnik Ostrava a.s.
má pověření Ministerstva dopravy k provádění:

detail dokumentu - PDF

 1. zkoušek drážních vozidel drah tramvajových a drah trolejbusových
 2. technickobezpečnostních zkoušek drážních vozidel drah tramvajových a drah trolejbusových
 3. pro určená zařízení drah:
  1. zařízení pro regulaci tlaku plynu,
  2. tlakové stanice plynů,
  3. zařízení pro spalování plynů s výkonem od 50 kW,
  4. zařízení pro rozvod plynů.
 4. pro určená technická zařízení dráhy trolejbusové a dráhy tramvajové:
  1. elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,
  2. elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
  3. trakční napájecí stanice a spínací stanice,
  4. trakční vedení,
  5. elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,
  6. elektrická zařízení drážních vozidel,
  7. silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
  8. náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,
  9. zkušebny elektrických zařízení drah,
  10. zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Dopravní podnik Ostrava a.s. má akreditovanou zkušební laboratoř:

 1. pro provádění zkoušek tramvajových vozidel, jejich částí a zařízení
 2. pro provádění zkoušek trolejbusů, jejich částí a zařízení
Jste zde: O nás Pověření a akreditace