Dopravně-psychologickému vyšetření je s účinností od 1. srpna 2011 povinen se podrobovat řidič podle §87 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v těchto případech:

 • pokud držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
 • pokud držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,
 • pokud řidič žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d zákona 361/2000Sb o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Dopravně-psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v prvních dvou odrážkách povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v prvních dvou odrážkách, a dalšímu dopravně-psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dál pak každých pět let.

Povinnost dopravně-psychologického vyšetření se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

Dopravně-psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci. Dopravně-psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti (který vystaví příslušný lékař).

K dopravně-psychologickému vyšetření řidič potřebuje:

 • občanský a řidičský průkaz (nemá-li jej odebraný),
 • výpis z evidenční karty řidiče (ne výpis bodů z Check Pointu).

Dopravně-psychologické vyšetření se z pravidla provádí ve skupině max. do 5 vyšetřovaných. Délka vyšetření je přibližně 5 hodin.

Tradice naší autoškoly sahá až do roku 1988, kdy Dopravní podnik Ostrava a.s. rozšířil svou činnost o provozování autoškoly pro širokou veřejnost. Díky kvalitním službám si autoškola vytvořila dobré jméno a do dnešního dne ji absolvovalo několik tisíc spokojených klientů. Ke spokojenosti uchazečů o řidičské oprávnění přispívá kompletní výuka "pod jednou střechou", kvalita profesionálních služeb a individuální přístup učitelů ke každému uchazeči.

Kde nás najdete

Sokolská třída 64 (centrum Ostravy v budově vozovny Trolejbusů) v dosahu městské hromadné dopravy:

 • zastávka Vozovna trolejbusů
  linky 101   102   103     106
 • zastávka Sad B. Němcové
  linky 49   54

Kontakt

Rostislav Adam
Telefon: 59 740 2546
Mobil: 602 749 601
E-mail: autoskola@dpo.cz

Zastihnete nás

 • 12:30 – 15:00 h 7:00 – 12:00 h pondělí
 • 12:30 – 16:00 h 7:00 – 12:00 h úterý
 • 12:30 – 15:00 h 7:00 – 12:00 h středa
 • 12:30 – 15:00 h 7:00 – 12:00 h čtvrtek
 • 12:30 – 14:00 h 7:00 – 12:00 h pátek

Autoškola

Vyplněné žádosti odevzdejte, prosím, do autoškoly nejpozději 2 pracovní dny před zahájením kurzu

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

 • Žádost - prosím vytiskněte obě strany na jeden papír

Posudek o zdravotní způsobilosti

 • Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vzor jak vyplnit posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Školení řidičů

Přihlášky ke školení je nutné podat minimálně 10 kalendářních dnů před termínem školení.