Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Emulzní motorová nafta

Smyslem projektu je vybudovat zázemí pro využívání emulzní motorové nafty v autobusech Dopravního podniku Ostrava a.s. staršího data výroby, u kterých dojde používáním tohoto paliva k výraznému snížení hodnot škodlivin vypouštěných provozem vozidel do ovzduší. Jedná se o významný ekologický přínos, na který statutární město Ostrava přispělo částkou 4 milionů Kč na pokrytí nákladů jak investičního, tak provozního charakteru.

Název projektu: Emulzní motorová nafta
Žadatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2010
Předmět projektu: Poskytnutí účelově vymezené dotace příjemci (žadateli) z rozpočtu statutárního města Ostravy. Dotace je veřejnou finanční podporou.