Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Program švýcarsko-české spolupráce

Cílem projektů byla obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí.
Realizovány byly projekty:

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě – CH 022

Základní náplň projektu, kterou byla Výstavba kolejového propojení Plzeňská-Pavlovova a rekonstrukce zastávek Krajský úřad a Křižíkova, byla díky úsporám a po souhlasu donora rozšířena o dodatečné aktivity, a to Výstavbu přístřešků a zábradlí na vybraných 15 nástupištích 9 zastávek, Rekonstrukci zastávek Prostorná a Palkovského, vybavení 66 tramvají bezpečnostním Kamerovým systémem a osazením 4 kritických tramvajových křížení Aktivními prvky bezpečnosti.

Hodnota projektu celkem mil. Kč 98,4
Způsobilé výdaje mil. Kč 94,6
Dotace – ŠF mil. Kč 80,4
Dotace – SMO mil. Kč 14,1
DPO mil. Kč 0,07
Ukončení 1/2017

Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník – CH 023

Základní náplní tohoto projektu bylo vybudování nové trolejbusové trati v délce cca 3,0 km od mostu Miloše Sýkory po ul. Těšínské k terminálu Hranečník. Došlo rovněž k rozšíření projektu o dodatečné aktivity, a to o rekonstrukci trakční měnírny Michálkovice, vybavení 6 trolejbusů kamerovým systémem a pořízení technologického vozidla-čistícího vozu

Hodnota projektu celkem mil. Kč 92,1
Způsobilé výdaje mil. Kč 88,2
Dotace – ŠF mil. Kč 75,0
Dotace – SMO mil. Kč 13,1
DPO mil. Kč 0,1
Ukončení 2/2017

 

Logo Programu švýcarsko-české spolupráce