• Mezinárodní svářečský inženýr (IWE) - 1 zaměstnanec
 • Analytické myšlení v dopravě - 67 zaměstnanců
 • Konfliktní situace v profesi revizora - 38 zaměstnanců
 • Vedoucí výroby (mistr, mistrová) - 12 zaměstnanců
 • Obchodník se specializací na maloobchod - 12 zaměstnanců
 • Manažer (se zaměřením na lidské zdroje) - 1 zaměstnanec
 • Obsluha elektrocentrály o výkonu nad 32 kW - 1 zaměstnanec
 • Řidič vysokozdvižného vozíku - 2 zaměstnanci
 • Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezů - 1 zaměstnanec
 • Bezpečnostní poradce DGSA pro přepravu ADR - 2 zaměstnanci
 • Akreditovaný seminář na téma:
  • Autoškolství - 2 zaměstnanci
  • Profesní způsobilost řidiče
 • Základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2 - 5 zaměstnanců
 • a ČSN EN 287-1 135 T BW 1.1 S t3,0 D60,0 ss nb - 1 zaměstnanec
 • Kurz mechanika SME - 2 zaměstnanci
 • Vzdělávací aktivity byly financovány z prostředků poskytovatele dotace, tj. Úřadu práce České republiky v Ostravě, a to na základě doložení příslušných dokumentů o úspěšném absolvování účastníků vzdělávacích aktivit. Dopravnímu podniku Ostrava a.s. byla zaslána dotace v celkové výši 971 730 Kč.

 

 

Na projekt „Vzdělávejte se pro růst! – Moravskoslezský kraj“ plynule navázal:

 • Název projektu:  Vzdělávejte se pro růst v MSK II
 • Žadatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s.
 • Poskytovatel dotace:  Evropský sociální fond v ČR, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, Úřad práce České republiky
 • Datum ukončení projektu:  31. 10. 2015
 • Předmět projektu:  Zajištění profesního vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení jejich kvalifikace

Z tohoto projektu jsme v červnu 2014 realizovali pouze jednu vzdělávací aktivitu (viz níže), které se účastnilo 6 zaměstnanců, a výše dotace činila 75 207 Kč.

 • Školení elektrosystému u elektrobusů SOR EBN 10,5 - 6 zaměstnanců

Aktuálně probíhá další projekt realizovaný Úřadem práce ČR s názvem „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, prostřednictvím kterého jsme požádali o dotace pro tyto odborné vzdělávací aktivity:

 • Diagnostikování a opravy brzdové soustavy vozidel (systém WABCO)
 • Údržba motoru CUMMINS ISB u vozidel SOLARIS
 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Údržba motoru DAF u vozidel SOLARIS
 • Údržba a opravy dveří značky VENTURA u vozidel SOLARIS
 • Školení vozidel SOLARIS – svařování nerez materiálu, zaměřeno na opravy po dopravní nehodě bez hlavních konstrukčních částí
 • Svářečský kurz VT 2 dw dle EN 473/ISO 9712

V měsíci září 2014 rozhodla projektové komise o schválení příspěvků na tři vzdělávací aktivity v celkové výši 541 845 Kč. Další čtyři žádosti čekají na příští jednání projektové komise.

 • Název projektu:  Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
 • Žadatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s.
 • Poskytovatel dotace:  Evropský sociální fond v ČR, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, Úřad práce České republiky
 • Datum ukončení projektu:  31. 8. 2015
 • Předmět projektu:  Zajištění profesního vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení jejich kvalifikace