• Název projektu:  Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
  • Žadatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s.
  • Poskytovatel dotace:  Statutární město Ostrava
  • Datum ukončení projektu:  31. 12. 2010
  • Předmět projektu:  Poskytnutí účelově vymezené dotace na opravy 3 tramvajových vozů, zařazených do rejstříku kulturních památek