Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Realizované projekty

Projekty realizované v minulém programovém období (2007 – 2013)

V minulém programovém období jsme díky realizaci projektů financovaných z prostředků Evropské unie obnovovali vozový park pořízením nových tramvají, trolejbusů (Regionálnní operační program Moravskoslezsko) a autobusů CNG (OP Životní prostředí). Zvýšili jsme kvalitu služeb pro cestující modernizacemi a rekonstrukcemi tramvajových zastávek Kino Luna. Dopravní podnik Ostrava a.s. zavedl nový způsob odbavování cestujících díky novému odbavovacímu a palubnímu systému. Ukončeny byly i dodatečné aktivity časově nejrozsáhlejších projektů financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce

Regionální operační program Regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Zavedení a modernizace odbavovacích a palubních systémů MHD v Ostravě

Realizací projektu došlo k pořízení odbavovacího a palubního systému pro všechna vozidla MHD společnosti DPO. Nový odbavovací systém je založen na použití čipových bezkontaktních karet a modernizaci palubního systému. Došlo k instalaci GPS modulu pro sledování polohy vozidel, k automatickému vyhlašování zastávek, došlo k rozšíření dispečerských aplikací o mapové podklady a monitorování vozidel.

Číst dál...

Program švýcarsko-české spolupráce

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě

Cílem projektu byla výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská - Pavlovova, rekonstrukce tramvajových nástupišť Krajský úřad, Křižíkova a výstavba přístřešků a zábradlí na dalších 9 tramvajových zastávkách (Vyškovice, Horymírova, Důl Hlubina, J. Kotase, Nádraží Vítkovice, Smyčka Vřesinská, Dolní, Tylova a B. Nikodéma).

Číst dál...

Operační program životní prostředí (SFŽP)

Autobusy CNG v DPO

Projekt byl financován v rámci Operačního programu životního prostředí a to 85% zvEvropských fondů – Fondu soudržnosti, 5% z veřejné podpory přímo ze státního rozpočtu, kap. 315 MŽP. Dopravní podnik Ostrava a.s. tento projekt spolufinancoval 10% ze svých investičních prostředků.

Projekt byl rozdělen na 3 základní části: pořízení autobusů CNG, výstavbu plnící stanice CNG a úpravu hal pro údržbu autobusů CNG.

Předmětem projektu bylo pořízení 90 ks 12m autobusů a 15 ks 18 m autobusů na CNG pohon, plně nízkopodlažních a splňujících normu EURO 6, výstavba vysokokapacitní plnící stanice v areálu dílen v Martinově pro plnění vozidel CNG, výstavba vysokotlaké přípojky plynu a dále také provedené nezbytných stavebních úprav stávajících hal pro údržbu vozidel CNG v Ostravě–Martinově, Porubě a Hranečníku.

Číst dál...

Jste zde: O nás Dotované projekty Realizované projekty