Předmětem projektu je pořízení drážních vozidel Dopravního podniku Ostrava pořízením 5 ks středněkapacitních tramvají a pořízení silničních nízkoemisních vozidel pořízením 4 ks autobusů na CNG v délce 18 m.

Projekt bude realizován na území statutárního města Ostrava se současným vytyčením na lokalitu "Poruba". Pořízená vozidla budou využita především pro obsluhu této lokality, avšak do budoucna se počítá s využitím v rámci území celého města.