Podniková dětská skupina jako zaměstnanecký benefit.

Předmětem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Účelem dotace je vybavení a zajištění provozu zařízení péče o děti předškolního věku v rozsahu pravidelné péče o předškolní děti od 2 let do věku zahájení povinné školní docházky. Docházka je vymezena rozsahem nejméně šesti hodin denně s kapacitou 12 dětí.

Vybudování firemní dětské skupiny přinese zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi v návaznosti na projekt "Moje máma řídí tramvaj". Souběh těchto dvou projektů bude vytvářet synergické efekty s cílem zajistit pracovní příležitosti pro ženy (případně muže) na mateřské či rodičovské dovolené, na pozici řidič MHD, a to na zkrácený 4hodinový úvazek.

Možnost zajištění celodenní péče o dítě ve věku před školní docházky může přispět k tomu, že se více osob rozhodne zapojit do realizace projektu "Moje máma řídí tramvaj".

Název projektu:

Dětská skupina Klubík DPO

Doba realizace:

1. 2. 2020 – 30. 6. 2022

Registrační č. projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015440

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstva práce a sociálních věcí.

logo OPZ