Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Elektrobus SOR EBN 10,5 - konstrukce

Technický popisNákres

(článek publikovaný ve Zpravodaji Dopravního podniku a.s. 2/2010)

Dopravní podnik Ostrava a.s. se i v třetím tisíciletí zabývá zajímavými projekty. Jedním z nich je i montáž vozidel hromadné dopravy osob na bateriový pohon – elektrobusů. Tímto inovačním vozidlem společnost rozšiřuje vozový park ekologických silničních vozidel.

Elektrobus SOR EBN 10,5 byl navržen a zkonstruován na základě zkušeností s provozem autobusů SOR. Na dodávkách komponentů trakční výzbroje se pak podílely společnosti Cegelec a.s. a jeho subdodavatelé – společnosti PINTR EP, s.r.o. a Pragoimex a.s. S ohledem na specifické požadavky na vozidlo s nezávislým elektrickým pohonem, především poměr mezi počtem přepravovaných osob a hmotností vozidla, je karosérie elektrobusu uspořádána jako nízkopodlažní třídveřová, s poměrně velkým rozvorem náprav a krátkým zadním převisem.

Elektrobus SOR EBN 10,5

Veškerá trakční výzbroj včetně trakčních akumulátorů a trakčního motoru je uložena v zadní části karoserie za hnací nápravou, proto není žádným způsobem omezován prostor pro cestující.

Akumulátory jsou umístěny v jednom uzavíratelném bloku, jenž se dále dělí na šest sektorů. V každém z šesti sektorů je umístěno třicet článků. Tímto dělením se zjednodušil přístup k článkům a manipulace s nimi. Akumulátory jsou bezúdržbové a mají kapacitu 300 Ah.

Elektrobus SOR EBN 10,5

Kapalinou chlazenou pohonnou jednotku dodala společnost Pragoimex. Jedná se o šestipólový trakční motor o výkonu 120 kW. Díky kapalinovému chlazení se podařilo značně zmenšit rozměry motoru, a tím i snížit jeho hmotnost. Odpadní teplo vznikající při chlazení trakčního motoru a elektrické výzbroje, která je taktéž chlazená kapalinou, je možno využít k vytápění prostoru cestujících. Z důvodu další úspory el. energie je vnitřní i vnější osvětlení v maximální míře řešeno moderní technologií LED.

Vůz je standardně vybaven nájezdovou plošinou u třetích dveří, která usnadňuje nájezd invalidního vozíku nebo dětského kočárku do vozu. Vůz je samozřejmě vybaven také funkcí takzvaného příkleku (kneeling), která sníží pravou stranu vozu po zastavení vozidla v zastávce a tím umožní snadnější výstup a nástup pro osoby se sníženou pohyblivostí. Kabina řidiče je provedena tak, aby řidič měl při jízdě komfort snižující jeho zatížení. Na palubní desce se nachází jen nejnutnější kontrolky s centrálním LCD displejem, na kterém se zobrazují informace, které jsou pro řidiče v daném okamžiku potřebné. Sklon sloupku řízení je možné volit s ohledem na potřeby řidiče, což výrazně zvyšuje jízdní komfort řidiče. Pro omezení negativního vlivu vysokých nebo nízkých teplot je kabina vybavena kvalitním vytápěcím systémem a klimatizační jednotkou.

K nabíjení elektrobusu je určen nabíjecí stojan s možností takzvaného rychlého nebo pomalého nabíjení. Tyto dva způsoby nabíjení se od sebe liší velikostí nabíjecího proudu a tím i času potřebného k plnému nabití. Navíc je elektrobus možno nabíjet i ze standardizované zásuvky 32 A, ke které se vůz připojí přes zařízení zajišťující bezpečné nabíjení a také snímající množství odebrané energie pro případ, že vůz je nabíjen z cizího zdroje.

Ing. Ondřej Pracný