Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Kamerový systém ve vozech MHD

Ve vybraných dopravních prostředcích Dopravního podniku Ostrava je nainstalován kamerový systém se záznamem.

Kamerový systém přispívá k zajištění bezpečnosti cestujících i pracovníků dopravního podniku, k ochraně jejich života a zdraví, k ochraně majetku cestujících a majetku společnosti.

Vozy vybavené kamerový systémem jsou označeny piktogramem.

Správce kamerového systému

Správcem osobních údajů získaných při provozování kamerového systému je Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Dopravní podnik Ostrava nakládá s údaji zachycenými kamerovýcm systémem v souladu se zákonem ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Archivace dat

Data zachycená kamerovým systémem ve vozidlech jsou archivována na nezbytně nutnou dobu, a to pouze v případech:

  • kdy je zachyceno páchání trestné činnosti nebo porušení zákona
  • dojde k mimořádné události
  • je podána stížnost cestujícího
  • na výzvu Policie ČR

Podrobnější informace o kamerovém systému

Ing. Martin Kašný, mkasny@dpo.cz

Jste zde: O nás Vozový park Kamerový systém