Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Na prodej: speciální automobil AVIA A31

Středisko údržba autobusy Poruba nabízí k odprodeji ojetý speciální automobil AVIA A31

Cena: 20 000 Kč včetně DPH.

Inventární číslo vozu: HIM009194
Evidenční číslo vozu: 9204
Typ: AVIA A31
Rok výroby: 1992
Stav ujetých kilometrů k 8. 11. 2017: 179 407
Pohotovostní hmotnost: 4 730 kg
Rozsah poškození vozidla: silná koroze karosérie, stav vozidla odpovídá stáří a ujetým kilometrům.
Vozidlo je plně funkční.
 

Speciální automobil AVIA A31 ev. č. 9204  Speciální automobil AVIA A31 ev. č. 9204  Speciální automobil AVIA A31 ev. č. 9204

Vozidlo si můžete prohlédnout v areálu Dopravního podniku Ostrava a.s. dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava-Martinov, v pracovní dny od 8 do 13 hodin.

Z provozních důvodů je nutno termín prohlídky předem dohodnout. Pro termín prohlídky vozu, případné další doplňující informace kontaktujte:

p. Vilém Jendrysek
mistr střediska údržba autobusy Poruba
telefon: 59 740 2123
mobil: 702 052 256
e-mail: vilem.jedrysek@dpo.cz

Vozidla budou prodána zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

Cenové nabídky zasílejte v uzavřené obálce prostřednictvím pošty nebo doručte osobně na podatelnu v sídle společnosti.

Cenová nabídka musí obsahovat:

  • inventární číslo vozu HIM009194,
  • nabízenou cenu včetně DPH,
  • jméno a příjmení zájemce nebo název firmy,
  • adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu.

Označení obálky:

Odbor silniční vozidla
Bc. Aleš Carbol, technický pracovník odboru TSV
AVIA A31 HIM009194.

Zasílejte poštou nebo doručte osobně na podatelnu společnosti:

Dopravní podnik Ostrava a.s
Poděbradova 494/2
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Cenové nabídky musí být podány nejpozději 16. 7. 2018 do 12:00 hod. (uzávěrka nabídek).

Obálky s cenovými nabídkami budou otevřeny za přítomnosti pana Tomáše Bendy, vedoucího odboru silniční vozidla, vedoucího střediska údržba autobusy Poruba pana Václava Kupky a technického pracovníka odboru silniční vozidla Bc. Aleše Carbola dne 19. 7. 2018.

Všichni zájemci, budou o výsledku prodeje informováni e-mailem. Vybranému zájemci bude vystaven doklad k zaplacení ekonomem střediska. Vozidlo si kupující odveze na své náklady a to nejpozději do 15 dnů od zaplacení. Prodávající má právo odprodej zrušit bez udání důvodu.

Jste zde: O nás Vozový park Speciální automobil na prodej