Dopravní podnik Ostrava a.s.

Statutární město Ostrava

Trolejbusy Škoda 21 Tr v ostravské MHD

Technický popisNákres

(výňatek z publikace Trolejbusy uprostřed století, která byla vydána k padesátému výročí trolejbusů v Ostravě)

Trolejbus Škoda 21 Tr

Po ukončení projektu "Unifikovaná řada vozidel městské hromadné dopravy" stála Škoda Ostrov před nutností inovace výrobního programu trolejbusů, které by svými parametry vyhovovaly novým trendům v konstrukci vozidel MHD a stále vyšším nárokům provozovatelů trolejbusových systémů. V roce 1994 byly postaveny dva prototypy nízkopodlažních článkových trolejbusů 22 Tr. Jelikož v té době byla poptávka vyšší po standardních vozidlech byl vývoj na vozech 22 Tr přerušen a prioritou se staly práce na standardním nízkopodlažním trolejbusu 21 Tr. První prototyp byl dokončen na podzim 1994 a o  dva roky později došlo k zahájení sériové výroby. Ostrava byla prvním městem, která tento typ trolejbusu zakoupila.

Jedná se o nízkopodlažní dvounápravový trolejbus s třídveřovou samonosnou karoserií, přední nápravou s nezávislým zavěšením kol a zadní tuhou hnací nápravou, pérování je zajištěno vzduchovými pružinami a hydraulickými tlumiči, tyristorovou regulací s CTO tyristory s elektrodynamickou brzdou a diagnostikou. Stejnosměrný sériový čtyřpólový trakční motor Škoda 1 ALS 2741 tN, napájený prostřednictvím pulzního měniče, o trvalém výkonu 132 kW dává vozidlu maximální provozní rychlost 65 km/h. Trolejbus je vybaven brzdou dvouokruhovou vzduchovou, elektrodynamickou rekuperační, parkovací a poloautomatickou staniční. Vozidla s úrovní podlahy 360 mm v přední části a 560 mm v  zadní části (výška nástupní hrany u všech dveří je 345 mm), jsou vybavena tzv. "kneelingem", kterým je možné snížit nástupní hranu až na 275 mm. Všechny trolejbusy jsou již od výrobce osazeny laminátovými sběrači ESKO. Interiér je vybaven čalouněnými sedadly CIEB Kahovec, podlaha pokryta protiskluzovou krytinou ALTRO.

Trolejbus Škoda 21 Tr

První dva trolejbusy tohoto typu, dodané v závěru roku 1996, byly 31. 1. 1997 slavnostně pokřtěny jmény ostravských městských částí, které obsluhují trolejbusy - vůz evid. číslo 3301 na Mariánské Hory a 3302 na Michálkovice. Po nezbytných zkouškách a zaškolení provozního personálu došlo 12. 3. 1997 k zařazení do osobní dopravy. Provozní spolehlivost a "dětské nemoci" těchto vozů byly poplatné skutečnosti, že se jednalo o první dva sériově vyrobené trolejbusy nového typu. Dodávka dalších dvou "jednadvacítek" se uskutečnila v dubnu 1998. Po zprovoznění nových trolejbusů byly v květnu 1998 první dva trolejbusy 21 Tr (evid. č. 3301 a 3302) odeslány k výrobci k repasi a provedení úprav, aby odpovídaly schválenému provedení tohoto typu. Stejné úpravy byly provedeny i na trolejbusech evid. číslo 3303 a 3304, ale z důvodu časového skluzu prováděných úprav u výrobce, došlo k repasi ve vlastních dílnách v trolejbusové vozovně. Po vykonání technicko-bezpečnostních zkoušek v prosinci 1998 došlo k opětovnému zařazení všech trolejbusů do provozu.

V roce 2000 došlo k dodávce celkem pěti dalších trolejbusů tohoto typu (evid. č. 3310-3309). První dva vozy měly být dodány již v roce 1999. Oproti předchozím trolejbusům 21 Tr, tyto již plně odpovídají schválenému provedení typu, a proto nebylo nutné provádět žádné úpravy. Další odlišností je umístění boční linkové orientace v okně, doplnění nátěru žlutým lomeným pruhem, který vyjadřuje nízkopodlažní charakter vozidla a sloganem "Nastupte prosím, máme společnou cestu" umístěným nad bočními okny. Stejné úpravy nátěru, včetně sloganu, byly provedeny i na starších trolejbusech.