Od pátku 22. března 2019 (23:33 h) do soboty 23. března 2019 (03:30 h), z důvodu revizí měníren Hrabůvka a Zábřeh, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 11, 18 a 19. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách NAD za linky č. 11, 18 a 19 budou platit výlukové jízdní řády.

Organizace dopravy

 • Linka č. 1
  bude provozována v úseku zastávek Hlavní nádraží – Kolonie Jeremenko.
  NAD za linku č. 1
  bude zavedena v úseku zastávek Kolonie Jeremenko – Dubina.
 • Linka č. 11
  bude provozována v úseku zastávek Hlučínská – Most Čs. armády a zpět.
  NAD za linku č. 11
  bude zavedena v úseku zastávek Nádraží Vítkovice – Zábřeh a zpět s přestupem na/z TRAM na zastávce Most Čs. armády (přestup do protisměru).
 • Linka č. 18
  bude provozována v úseku zastávek Hlavní nádraží – Hulvácká a zpět s přestupem na/z NAD na zastávce Ferona.
  NAD za linku č. 18
  bude zavedena v úseku zastávek Ferona – Dubina a zpět.
 • Linka č. 19
  bude provozována v úseku zastávek Martinov – Most Čs. armády a zpět.
  NAD za linku č. 19
  bude zavedena v úseku zastávek Most Čs. armády – Dubina a zpět.
 • Na linkách NAD za linky č. 11, 18 a 19
  z důvodu uspíšení spojů NAD oproti jízdním řádům TRAM linek č. 11, 18 a 19, budou po dobu konání výluky platit výlukové jízdní řády, které budou vyvěšeny na zastávkových označnících v trasách NAD.
 • Noční přípoje mezi linkou č. 7 a NAD za linku č. 18
  se přesouvají ze zastávky Hulvácká na zastávku Ferona.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 1
  ze zastávky Hlavní nádraží v 22:35 h
 • Linka č. 11
  ze zastávky Hlučínská v 22:27 h
  ze zastávky Zábřeh v 23:00 h
 • Linka č. 18
  ze zastávky Dubina v 23:22 h

První spoje jedoucí po své trase po ukončení výluky

 • Linka č. 11
  ze zastávky Karolina v 03:49 h
  ze zastávky Zábřeh v 04:02 h
 • Linka č. 18
  ze zastávky Hlavní nádraží v 03:19 h
  ze zastávky Dubina v 04:22 h
 • Linka č. 19
  ze zastávky Martinov v 03:50 h
  ze zastávky Dubina v 04:42 h

Trasy linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Karolina – Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko (přestup na/z NAD).
 • Linka č. 11 pojede v trase:
  Hlučínská – Křižíkova – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Palkovského – Městský stadion – Most Čs. armády (přestup na/z NAD) a zpět.
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Karolina – Mariánské náměstí – Nová Ves vodárna – Ferona (přestup na/z NAD) – Hulvácká a zpět.
 • Linka č. 19 pojede v trase:
  Martinov – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna – Mariánské náměstí – Mírové náměstí – Městský stadion – Most Čs. armády (přestup na/z NAD) a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 1 pojede v trase:
  Kolonie Jeremenko – Dřevoprodej – Hrabůvka kostel – Poliklinika – Josefa Kotase – Dubina.
 • NAD za linku č. 11 pojede v trase:
  Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – Kpt. Vajdy – Zábřeh vodárna – Kino Luna – Zábřeh a zpět.
 • NAD za linku č. 18 pojede v trase:
  Ferona – Dolní – ÚMOb Jih – Josefa Kotase – Dubina a zpět.
  Zastávky Rodinná (směr Dubina) a Hulvácká (směr Ferona) spoje NAD za linku č. 18 neobsluhují.
 • NAD za linku č. 19 pojede v trase:
  Most Čs. armády – Jubilejní kolonie – Hrabůvka kostel – Poliklinika – Josefa Kotase – Dubina a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Kolonie Jeremenko - pro NAD za linku č. 1 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Hrabůvka).
 • Moravská - pro NAD za linku č. 1 (směr Dubina)
  se přemísťuje na sjezd na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Hrabůvka).
 • Dřevoprodej - pro NAD za linku č. 1 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Místeckou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Hrabůvka).
 • Nádraží Vítkovice - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. U Nádraží, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za stejnojmennou BUS zastávku linky č. 96.
 • Nádraží Vítkovice - pro linku č. 11 (směr centrum)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na TRAM zastávku Most Čs. armády (směr Městský stadion).
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Pavlovovu, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za sjezd z ul. Plzeňské na ul. Pavlovovu.
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před 1. sjezd z ul. Plzeňské na ul. Rudnou.
 • Kpt. Vajdy - pro NAD za linku č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Kpt. Vajdy, na provizorní zastávku, cca 45 metrů za křižovatku ul. Kpt. Vajdy x Pavlovova.
 • Zábřeh vodárna - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů zpět.
 • Zábřeh vodárna - pro NAD za linku č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku, cca 25 metrů zpět.
 • Kotva - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku dopravce ARRIVA Morava.
 • Kotva - pro NAD za linku č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku dopravce ARRIVA Morava.
 • Kino Luna - pro NAD za linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje na ul. Vyškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Výškovice).
 • Kino Luna - pro NAD za linku č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Náměstí SNP).
 • Ferona - pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 40 metrů zpět.
 • Hulvácká - pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 100 metrů zpět.
 • Dolní - pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odbočovacího pruhu, cca 145 metrů zpět.
 • Dolní - pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Tylova - pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odbočovacího pruhu, cca 110 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Tylova - pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Rodinná - pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, před 1. sjezd z ul. Plzeňské na ul. Rudnou.
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 50 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • ÚMOb Jih - pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 80 metrů zpět.
 • Hotel.dům Hlubina - pro NAD za linku č. 18 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Poliklinika).
 • Hotel.dům Hlubina - pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Sámova).
 • Provaznická - pro NAD za linku č. 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce u TRAM zastávky.
 • Provaznická - pro NAD za linku č. 19 (směr Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. U Haldy, na provizorní zastávku, cca 20 metrů za přechod pro chodce u TRAM zastávky.
 • Hrabůvka kostel - pro NAD za linky č. 1 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Hotel.dům Hlubina).
 • Hrabůvka kostel - pro NAD za linku č. 19 (směr Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Poliklinika - pro NAD za linky č. 1 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Hotel.dům Hlubina).
 • Poliklinika - pro NAD za linku č. 19 (směr Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Dr. Martínka, na stejnojmennou BUS zastávku (směr Benzina).
 • Josefa Kotase - pro NAD za linky č. 1, 18 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Josefa Kotase - pro NAD za linku č. 18 (směr Ferona)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 100 metrů zpět.
 • Josefa Kotase - pro NAD za linku č. 19 (směr Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 100 metrů zpět.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za linky č. 1, 18 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 90 metrů vpřed ve směru jízdy.
 • Antonína Poledníka - pro NAD za linky č. 18 a 19 (směr Ferona / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca na úroveň TRAM zastávky.
 • Václava Jiříkovského - pro NAD za linku č. 1, 18 a 19 (směr Dubina)
  se přemísťuje na ul. Horní, na stejnojmennou BUS zastávku dopravce ARRIVA Morava (směr Mošnov).
 • Václava Jiříkovského - pro NAD za linky č. 18 a 19 (směr Ferona / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na ul. Horní, na provizorní zastávku, do odstavného pruhu, cca 20 metrů zpět.
 • Dubina - pro NAD za linky č. 18 a 19 (směr Ferona / Most Čs. armády)
  se přemísťuje na stejnojmennou BUS zastávku, na stanoviště č. 3.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.