ZKRÁCENO z důvodu dokončení prací do středy 26. června 2019 (07:00 h)!

Od středy 29. května 2019 (06:00 h) do neděle 30. června 2019 (15:00 h),, z důvodu úplné uzávěry ul. Kotkova v Ostravě-Vítkovicích, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 57 a 59. Zastávka Kotkova (směr Mírové náměstí) bude dočasně přemístěna.

Organizace dopravy

  • Linky č. 57 a 59 (směr Mírové náměstí / Nová huť jižní brána)
    budou v úseku zastávek Nová ocelárna – Mírové náměstí odkloněny po ul. Pohraniční, Mostárenské (provizorní zastávka Kotkova) a po tramvajové spojce na Mírovém náměstí, z které dále pokračují po svých trasách.
    V opačném směru se trasy linek nemění.

Přemístění zastávky

  • Kotkova - pro linky č. 57 a 59 (směr Mírové náměstí / Nová huť jižní brána)
    se přemísťuje na ul. Mostárenskou, na provizorní zastávku, cca 55 metrů za křižovatku ul. Mostárenská x Kotkova.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.