Ve dnech 14. a 15. září 2019 (vždy v době od 07:05 h do 19:00 h), z důvodu prací v kolejišti na ul. 28. října, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 4, 12 a 14. Za linky č. 4 a 12 bude ve vyloučeném úseku zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) s přestupem na zastávce Karolina. Linka č. 14 bude nahrazena autobusy NAD v celé své trase.

Organizace dopravy

 • Linky č. 4 a 12
  budou ze zastávky Karolina vedeny v obou směrech odklonem po ul. Nádražní (přes zastávky Elektra, Stodolní, Důl Jindřich) až na konečnou zastávku Plynárny.
  NAD za linky č. 4 a 12
  bude zavedena v úseku Karolina – Hranečník – Nová huť jižní brána a zpět.
  Zastávky Výstaviště a U Hradu spoje NAD za linky č. 4 a 12 neobsluhují.
 • Linka č. 14
  bude nahrazena autobusy NAD v celé své trase Hlučínská – Nová huť jižní brána zpět.
  Zastávky Stodolní, Elektra, Výstaviště spoje NAD za linku č. 14 neobsluhují.
 • Nezávazné přípoje linek č. 1 a 4
  se na zastávce Karolina dočasně ruší.
  Nezávazné přípoje linek č. 7, 11 a 12
  se na zastávce Palkovského dočasně ruší.

Poslední spoje jedoucí po své trase před zahájením výluky

 • Linka č. 4
  ze zastávky Nová huť jižní brána v 06:47 h
  ze zastávky Martinov v 06:15 h
 • Linka č. 12
  ze zastávky Hranečník v 06:52 h
  ze zastávky Dubina v 06:03 h

Trasy linek

 • Linka č. 4 pojede v trase:
  Martinov – Třebovická – Svinov mosty h.z. – Nová Ves vodárna – Mariánské náměstí – Karolina – Plynárny a zpět.
 • Linka č. 12 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Palkovského – Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Karolina – Plynárny a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 4 a 12 pojede v trase:
  Karolina – Důl Zárubek – Hradní náměstí – Hranečník – Teplotechna – Osada Míru – Kunčičky kostel – Vratimovská – Nová huť učiliště – Nová huť hlavní brána – Nová huť jižní brána a zpět.
  Zastávky Výstaviště a U Hradu spoje NAD za linky č. 4 a 12 neobsluhují.
 • NAD za linku č. 14 pojede v trase:
  Hlučínská – Důl Odra – Sad B. Němcové – Muglinovská – Křižíkova – Důl Jindřich – Most M. Sýkory – Hranečník – Osada Míru – Vratimovská – Nová huť učiliště – Nová huť hlavní brána – Nová huť jižní brána a zpět.
  Zastávky Stodolní, Elektra, Výstaviště spoje NAD za linku č. 14 neobsluhují.

Přemístěné zastávky

 • Sad B. Němcové (stanoviště č. 2) - pro NAD za linku č. 14 (směr Hlučínská)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 6).
 • Stodolní - pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M. Sýkory (směr Hranečník).
 • Stodolní - pro NAD za linku č. 14 (směr Hlučínská)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M. Sýkory (směr Sad B. Němcové).
 • Elektra - pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M. Sýkory (směr Hranečník).
 • Elektra - pro NAD za linku č. 14 (směr Hlučínská)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M. Sýkory (směr Sad B. Němcové).
 • Výstaviště - pro NAD za linky č. 4 a 12 (směr Nová huť / Hranečník)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku Karolina (směr Hranečník).
  Výstaviště - pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M. Sýkory (směr Hranečník).
 • Výstaviště - pro linky č. 4 a 12 (směr Martinov / Dubina)
  se přemísťuje na tramvajovou zastávku Karolina (směr Náměstí Republiky).
  Výstaviště - pro NAD za linku č. 14 (směr Hlučínská)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Most M. Sýkory (směr Sad B. Němcové).
 • U Hradu - pro NAD za linku č. 4 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Důl Zárubek (směr Hradní náměstí).
 • U Hradu - pro NAD za linku č. 4 (směr Karolina)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Důl Zárubek (směr Důl Alexander).
 • Důl Zárubek - pro NAD za linky č. 4 a 12 (směr Nová huť / Hranečník)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Důl Zárubek (směr Hradní náměstí).
 • Důl Zárubek - pro NAD za linky č. 4 a 12 (směr Karolina)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Důl Zárubek (směr Důl Alexander).
 • Hranečník - pro NAD za linky č. 4 a 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Hranečník (stanoviště č. 6).
 • Teplotechna - pro NAD za linku č. 4 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na provizorní zastávku na ul. Počáteční (před křižovatku s ul. Šenovskou).
 • Teplotechna - pro NAD za linku č. 4 (směr Karolina)
  se přemísťuje na provizorní zastávku na ul. Počáteční (do křižovatky s ul. Šenovskou).
 • Nová huť hlavní brána - pro NAD za linky č. 4 a 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na autobusovou zastávku Nová huť hlavní brána (stanoviště č. 7).
 • Nová huť hlavní brána - pro NAD za linky č. 4 a 14 (směr Karolina / Hlučínská)
  se přemísťuje na provizorní zastávku, cca 5 metrů před přechod pro chodce na ul. Vratimovské.
 • Nová huť jižní brána - pro NAD za linky č. 4 a 14 (směr Karolina / Hlučínská)
  se přemísťuje na provizorní zastávku, cca 5 metrů před přechod pro chodce na ul. Vratimovské.

 

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.