Od pondělí 4. května 2020 (00:00 h) do čtvrtku 18. června 2020 (24:00 h), z důvodu modernizace sdružené zastávky Náměstí S. Čecha, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 2, 8 a 18. Na linkách č. 1, 2, 8 a 18 (a také na linkách č. 7, 14 a 17) budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Upozornění cestujícím

 • Zastávka Náměstí S. Čecha nebude dočasně obsluhována městskou hromadnou dopravou.
  Využijte, prosím, nejbližší zastávky: Hlavní nádraží, Sad B. Němcové nebo Muglinovská.

Výlukové jízdní řády


DENNÍ PROVOZ:

Organizace dopravy od cca 04:30 h do cca 22:40 h

 • Linky č. 1, 2 a 18
  budou ze zastávky Muglinovská vedeny odklonem přes sad B. Němcové (zastávka Sad B. Němcové) a dále po Sokolské třídě a ul. Hlučínské (zastávka Důl Odra) až na konečnou zastávku Přívoz,Hlučínská. Zpětná trasa je shodná.
  Pro jízdu na Hlavní nádraží
  nutno přestoupit na zastávce Sad B. Němcové na jednu z linek č. 101, 102, 106 nebo 108 jedoucích na Hlavní nádraží.
 • Linka č. 8 (spoje původně jedoucí směr Hlavní nádraží)
  pojede pouze v úseku Poruba,Vřesinská – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Mor. Ostrava,plynárny a zpět.
  Pro jízdu na Hlavní nádraží
  nutno přestoupit na zastávce Důl Jindřich (směr Křižíkova) na souběžně jedoucí TRAM linky č. 1, 2, 8 nebo 14 (směr Přívoz,Hlučínská) a dále pak na zastávce Sad B. Němcové přestoupit na jednu z linek č. 101, 102, 106 nebo 108 jedoucích na Hlavní nádraží.
 • Linka č. 8 (spoje jedoucí směr Přívoz,Hlučínská)
  pojede po své trase beze změn.
 • Náhradní dopravu (směr Hlavní nádraží)
  budou, s přestupem cestujících z TRAM na zastávce Sad B. Němcové, zajišťovat linky č. 101, 102, 106 a 108.
 • Náhradní dopravu (z Hlavního nádraží směr Muglinovská)
  budou, s nástupem cestujících na BUS zastávce Hlavní nádraží, zajišťovat linky č. 101, 102, 106 a 108, které budou vedeny odklonem přes TRAM zastávku Muglinovská, kde bude přestup cestujících na TRAM (směr centrum a dále).
 • Linky č. 101, 102, 106 a 108
  budou dočasně nahrazeny autobusy nebo parciálními trolejbusy.
 • Zastávka Hlavní nádraží (nástupní / výstupní)
  se dočasně přemísťuje na nástupní / výstupní zastávku pro trolejbusové a autobusové linky.
 • Stanoviště zastávky Sad B. Němcové s platností od 4. května 2020
    Zastávka / Stop: PDF   JPG 

Trasy linek od cca 04:30 h do cca 22:40 h

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Dubina – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Muglinovská – Sad B. Němcové – Přívoz,Hlučínská a zpět.
 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Výškovice – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Muglinovská – Sad B. Němcové – Přívoz,Hlučínská a zpět.
 • Linka č. 8 (spoje původně jedoucí směr Hlavní nádraží) pojede v trase:
  Vřesinská – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.
 • Linka č. 8 (spoje jedoucí směr Přívoz,Hlučínská) pojede v trase:
  Vřesinská – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Muglinovská – Sad B. Němcové – Přívoz,Hlučínská a zpět.
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Dubina – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Muglinovská – Sad B. Němcové – Přívoz,Hlučínská.

NOČNÍ PROVOZ:

Organizace dopravy od cca 22:40 h do cca 04:30 h

 • Noční spoje linek č. 1, 2, 8 a 18
  budou na svých trasách ukončeny na zastávce Mor. Ostrava,Plynárny.
  Pro jízdu na Hlavní nádraží
  nutno přestoupit na zastávce Důl Jindřich (směr Křižíkova) na náhradní autobusovou dopravu (NAD).
 • Náhradní autobusová doprava (NAD)
  bude za noční spoje linek č. 1, 2, 8 a 18 zavedena v úseku Důl Jindřich – Křižíkova – Muglinovská – Hlavní nádraží a zpět.
 • Zastávka Hlavní nádraží (nástupní / výstupní)
  se dočasně přemísťuje na nástupní / výstupní zastávku pro trolejbusové a autobusové linky.

Trasy linek od cca 22:40 h do cca 04:30 h

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Dubina – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.
 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Výškovice – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.
 • Linka č. 8 pojede v trase:
  Vřesinská – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Dubina – Náměstí Republiky – Důl Jindřich – Mor. Ostrava,Plynárny a zpět.

 

...více na www.dpo.cz/namscecha

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.