Od středy 1. července 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské, budou linky č. 3, 4, 7, 8, 17 a 19 obsluhující Porubu a Martinov ukončeny na zastávce Hulváky (přestupní uzel). Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová (NAD) nebo náhradní tramvajová doprava (NTD) případně jejich kombinace. Linka č. 5 bude plně nahrazena NTD.

 

DENNÍ PROVOZ

Termín:
od 1. července 2020
do 31. srpna 2020

 PDF   JPG 

NOČNÍ PROVOZ

Termín:
od 1. července 2020
do 31. srpna 2020

 PDF   JPG 

Organizace dopravy - stručně

 • Linky č. 3, 4, 7, 8, 9, 17 a 19 (ve směru do Poruby a Martinova)
  budou ukončeny na zastávce Hulváky.
  Pro pokračování jízdy do Poruby nebo Martinova
  nutno přestoupit na zastávce Hulváky na náhradní dopravu.
 • Při denním provozu bude náhradní doprava zajištěna:
  autobusy NAD1 v trase Hulváky – Telekom.škola a zpět
  a dále tramvajemi NTD v trase Budišovice,Zátiší – Poruba,Vřesinská – Telekom.škola – Martinov a zpět.
    Denní provoz / Daytime operation: PDF   JPG 
 • Linka č. 5
  bude v celé délce své trasy nahrazena tramvajemi NTD.
 • Autobusové zastávky Nová Ves,vodárna (na ul. Mariánskohorské)
  budou přemístěny na ul. 28. října do blízkosti tramvajových zastávek, pro lepší přestup cestujících.
 • UPOZORNĚNÍ PRO IMOBILNÍ CESTUJÍCÍ:
  Pro přestup z TRAM na NAD1 (směr Telekom.škola) a naopak
  doporučujeme využít bezbariérové zastávky Nová Ves,vodárna.

Organizace dopravy na zastávce Hulváky (přestupní uzel)


Organizace tramvajové dopravy - podrobněji

 • Linka č. 3
  bude ve směru z Dubiny ukončena na zastávce Mariánské náměstí, z které dále pokračuje jako linka č. 11 ve směru do Zábřehu. Noční spoje ve směru z Dubiny budou ukončeny na zastávce Hulváky.
 • Linky č. 3, 4, 8 a 19 (ve směru do Poruby a Martinova)
  budou ukončeny na tramvajové zastávce Hulváky (stanoviště č. 1).
 • Linky č. 7 a 17 (ve směru do Poruby)
  budou ze  zastávky Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské) odkloněny vpravo po ul. 28. října směrem do centra a ukončeny na tramvajové zastávce Hulváky (stanoviště č. 2).
 • PŘESTUP CESTUJÍCÍCH:
  Nástupní zastávka na spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Poruba,Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se zřizuje na zastávce Hulváky (stanoviště č. 3).
  Nástupní zastávka na spoje linky č. 57
  se přemísťuje v rámci obratiště, za vjezd do obratiště z ul. 28. října, na provizorní zastávku Hulváky (stanoviště č. 8).
 • Veškeré noční přípoje linek č. 4-7, 4-18, 7-18, 9-19, 11-17
  budou ze zastávek Hulvácká, Karolina a Svinov,mosty přesunuty na zastávku Hulváky, kde budou sloučeny s autobusy NAD1 a NAD2.
 • Linky č. 3, 4, 7, 8, 17 a 19 (ve směru z Poruby a Martinova)
  budou nahrazeny autobusy NAD1 a NAD2 nebo tramvajemi NTD (dle jízdního řádu náhradní dopravy).
 • Linka č. 5
  bude v celé délce své trasy nahrazena tramvajemi NTD.

Organizace náhradní dopravy - podrobněji

 • Provoz náhradní dopravy bude rozdělen:
  na denní a noční (dle jízdního řádu náhradní dopravy).
  Na linkách NAD1, NAD2 a NTD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.
 • Při denním provozu bude náhradní doprava zajištěna:
  autobusy NAD1 v trase Hulváky – Telekom.škola a zpět
  a dále tramvajemi NTD v trase Budišovice,Zátiší – Poruba,Vřesinská – Telekom.škola – Martinov a zpět.
 • PŘESTUP CESTUJÍCÍCH:
  Nástupní zastávka na denní spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se zřizuje na ul. Francouzské na provizorní zastávce Telekom.škola umístěné před křižovatkou s ul. Opavskou.
 • Při nočním provozu bude náhradní doprava zajištěna:
  autobusy NAD1 v trase Hulváky – Poruba,Vřesinská a zpět;
  autobusy NAD2 v trase Hulváky – Martinov a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NTD (za linky č. 3, 4, 5, 7, 8 a 17) pojede v trase:
  Budišovice,Zátiší – Horní Lhota – Dolní Lhota,osada – Dolní Lhota – Dolní Lhota,U Obory – Krásné Pole – Vřesina,Nová Plzeň – Poruba,koupaliště – Poruba,Vřesinská – Fakultní nemocnice – Hlavní třída – Rektorát VŠB – Poruba,vozovna – Telekom.škola (přestup na/z NAD1) – Sokolovská – Bedřicha Nikodéma – Dílny DP Ostrava – Martinov a zpět.
 • Denní spoje NAD1 pojedou v trase:
  Hulváky – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Třebovice,OC – Třebovická – Telekom.škola (přestup na/z NTD) a zpět.
 • Noční spoje NAD1 pojedou v trase:
  Hulváky – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Třebovice,OC – Třebovická – Telekom.škola – Poruba,vozovna – Rektorát VŠB – Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Poruba,Vřesinská a zpět.
 • Noční spoje NAD2 pojedou v trase:
  Hulváky – Nová Ves,vodárna – Svinov,mosty – Třebovice,OC – Třebovická – Sokolovská – Čistírny – Bedřicha Nikodéma – Dílny DP Ostrava – Martinov a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Hulváky - Nástupní zastávka na spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Poruba,Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se zřizuje na zastávce Hulváky (stanoviště č. 3).
 • Hulváky - Nástupní zastávka na spoje linky č. 57
  se přemísťuje v rámci obratiště, za vjezd do obratiště z ul. 28. října, na provizorní zastávku Hulváky (stanoviště č. 8).
 • Nová Ves,vodárna - pro spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Poruba,Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na BUS zastávku linky č. 57 (směr Vítkovice,Mírové nám.).
 • Nová Ves,vodárna - pro spoje NAD1 a NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 33 metrů před přechod pro chodce.
 • Svinov,mosty - pro spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Poruba,Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na BUS zastávku Svinov,mosty (směr Poruba).
 • Svinov,mosty - pro spoje NAD1 a NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na BUS zastávku Svinov,mosty (směr centrum).
 • Třebovice,OC - pro spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Poruba,Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 50 metrů před křižovatku ul. Opavská x Sjízdná.
 • Třebovice,OC - pro spoje NAD1 a NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 70 metrů před křižovatku ul. Opavská x Sjízdná.
 • Třebovická - pro spoje NAD1 (směr Telekom.škola / Poruba,Vřesinská) a NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 33 metrů za přechod pro chodce.
 • Třebovická - pro spoje NAD1 a NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 22 metrů za přechod pro chodce.
 • Telekom.škola - pro noční spoje NAD1 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 20 metrů před přechod pro chodce.
 • Telekom.škola - Nástupní zastávka na denní spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se zřizuje na ul. Francouzské na provizorní zastávce Telekom.škola umístěné před křižovatkou s ul. Opavskou.

  Telekom.škola - pro noční spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku.
 • Poruba,vozovna - pro noční spoje NAD1 (směr Poruba,Vřesinská)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, cca 120 metrů za křižovatku s ul. Sokolovskou.
 • Poruba,vozovna - pro noční spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na stejnojmennou zastávku příměstských linek (směr Svinov).
 • Rektorát VŠB - pro noční spoje NAD1 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Opavskou, na provizorní zastávku, do prostoru parkoviště.
 • Sokolovská - pro noční spoje NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na provizorní zastávku u tramvajové zastávky (směr Martinov).
 • Sokolovská - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na provizorní zastávku u tramvajové zastávky (směr Třebovická).
 • Čistírny - pro noční spoje NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Čistírny (směr Duha).
 • Čistírny - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Čistírny (směr Poruba,vozovna).
 • Bedřicha Nikodéma - pro noční spoje NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Bedřicha Nikodéma (směr Duha).
 • Bedřicha Nikodéma - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Bedřicha Nikodéma (směr Poruba,vozovna).
 • Dílny DP Ostrava - pro noční spoje NAD2 (směr Martinov)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Dílny DP Ostrava (směr Duha).
 • Dílny DP Ostrava - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Dílny DP Ostrava (směr Poruba,vozovna).
 • Martinov - pro noční spoje NAD2 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Martinovskou, na BUS zastávku Martinov (směr Poruba,vozovna).

 

...více na www.dpo.cz/leto2020

Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.

 


Související články:

 • Výluka na linkách č. 8 a 14
  Od středy 1. července 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské, budou linky č. 3, 4, 7, 8, 17 a 19 obsluhující Porubu a Martinov ukončeny na zastávce Hulváky (přestupní uzel). Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová (NAD) nebo náhradní tramvajová doprava (NTD) případně jejich kombinace. Linka č. 5 bude plně nahrazena NTD.
    Podrobněji...