Ve dnech 25. a 26. září 2021 (vždy v době od 07:05 h do 17:05 h), z důvodu podbíjení kolejí na ul. Plzeňské, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 3, 7, 11, 12 a 17. Ve vyloučených úsecích bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Na linkách č. 17 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 3 (ve směru z Dubiny)
  bude ze zastávky Mariánské náměstí prodloužena až na konečnou zastávku Hulváky.
 • Linka č. 7
  bude v úseku zastávek Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) vedena oběma směry odklonem přes zastávky Mariánské náměstí, Vítkovice,Mírové nám. a Ředitel.Vítkovic.
  NAD za linku č. 7
  bude zavedena v úseku zastávek Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Ferona – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) a zpět.
  Přestup cestujících na/z NAD za linku č. 7
  bude na zastávce SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) do protisměru.

  Zastávky Palkovského (oba směry) a Hulvácká (směr Nová Ves,vodárna)
  nebudou NAD za linku č. 7 obsluhovány.

  Nezávazné přípoje mezi linkami č. 7 a 12 na zastávce Palkovského
  se dočasně ruší.
 • Linka č. 11
  bude provozována pouze v úseku zastávek Zábřeh – Nádraží Vítkovice a zpět.
  NAD za linku č. 11
  bude zavedena v úseku zastávek Nádraží Vítkovice – Ferona – Hulváky a zpět.
  Zastávky Palkovského (oba směry), Hulvácká (směr Hulváky) a Nová Ves,vodárna (směr Hulváky)
  nebudou NAD za linku č. 11 obsluhovány.
 • Linka č. 17
  bude v úseku zastávek Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Dolní vedena oběma směry odklonem přes zastávky Mariánské náměstí, Vítkovice,Mírové nám., Ředitel.Vítkovic a Palkovského.
  NAD za linku č. 17
  bude zavedena v úseku zastávek Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Ferona – Ředitel.Vítkovic a zpět.
  Přestup cestujících na/z NAD za linku č. 17
  bude na zastávce Ředitel.Vítkovic do protisměru.

  Zastávky Palkovského (oba směry) a Hulvácká (směr Nová Ves,vodárna)
  nebudou NAD za linku č. 17 obsluhovány.

Zpoždění a uspíšení spojů

 • Linka č. 7 (směr Výškovice)
  bude opožděna o cca 7 minut v úseku zastávek SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Výškovice.
  Linka č. 7 (směr Poruba,Vřesinská)
  bude opožděna o cca 7 minut v úseku zastávek Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Poruba,Vřesinská.
 • Linka č. 11 (směr Zábřeh)
  bude opožděna o cca 7 minut v úseku zastávek Nádraží Vítkovice – Zábřeh.
 • Linka č. 17 (směr Dubina)
  bude opožděna o cca 11 minut v úseku zastávek Dolní – Dubina.
  Linka č. 17 (směr Poruba,Vřesinská)
  bude uspíšeny o cca 2 minuty v úseku zastávek Dubina – Dolní.
  Linka č. 17 (směr Poruba,Vřesinská)
  bude opožděna o cca 8 minut v úseku zastávek Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Poruba,Vřesinská.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 3 pojede v trase:
  Dubina – Hrabůvka,Poliklinika – Jubilejní kolonie – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Ředitel.Vítkovic – Vítkovice,Mírové nám. – Mariánské náměstí – Hulváky a zpět.
 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Hulváky – Mariánské náměstí – Vítkovice,Mírové nám. – Ředitel.Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Karpatská – Zábřeh,vodárna – Výškovice a zpět.
 • Linka č. 11 pojde v trase:
  Zábřeh – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Kpt.Vajdy – Nádraží Vítkovice a zpět.
 • Linka č. 17 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Hulváky – Mariánské náměstí – Vítkovice,Mírové nám. – Ředitel.Vítkovic – Palkovského – Dolní – ÚMOb Jih – Josefa Kotase – Dubina a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linku č. 7 pojede v trase:
  Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká (pouze směr SPORT ARÉNA) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) a zpět.
 • NAD za linku č. 11 pojede v trase:
  Nádraží Vítkovice – Most Čs. armády – Městský stadion – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Hulvácká (pouze směr Nádraží Vítkovice) – Ferona – Střelnice – Hulváky a zpět.
 • NAD za linku č. 17 pojede v trase:
  Nová Ves,vodárna (na ul. 28. října) – Nová Ves,vodárna (na ul. Plzeňské) – Střelnice – Ferona – Hulvácká (pouze směr SPORT ARÉNA) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Ředitel.Vítkovic a zpět.

Přemístěné zastávky

 • Hulváky - pro NAD za linku č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na zastávku Hulváky (stanoviště č. 3, nástupní pro TBUS).
 • Nová Ves,vodárna - pro NAD za linky č. 7 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ředitel.Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. 28. října, na provizorní zastávku, cca 33 metrů před přechod pro chodce u tramvajové zastávky.
 • Nová Ves,vodárna - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Nádraží Vítkovice / Ředitel.Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, v úrovni tramvajové zastávky.
 • Nová Ves,vodárna - pro NAD za linky č. 7 a 17 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 80 metrů zpět.
 • Střelnice - pro NAD za linky č. 7 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Ředitel.Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, cca 30 metrů za tramvajovou zastávkou.
 • Střelnice - pro NAD za linky č. 7 a 17 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, v úrovni tramvajové zastávky.
  Střelnice - pro NAD za linku č. 11 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. U Koupaliště, na provizorní zastávku, cca 60 metrů za křižovatku ul. Plzeňská x U Koupaliště.
 • Ferona - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Nádraží Vítkovice / Ředitel.Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, v úrovni tramvajové zastávky.
 • Ferona - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr Nová Ves,vodárna /  Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, umístěnou do připojovacího pruhu.
 • Hulvácká - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr SPORT ARÉNA / Nádraží Vítkovice / Ředitel.Vítkovic)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku, umístěnou do odstavného pruhu.
 • Hulvácká - pro NAD za linky č. 7, 11 a 17 (směr Nová Ves,vodárna / Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Plzeňskou, na provizorní zastávku Ferona (pro NAD).
 • Palkovského - pro TRAM za linku č. 7 (směr Výškovice)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Výškovice).
  Palkovského - pro NAD za linku č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na TRAM zastávku SPORT ARÉNA (směr Městský stadion).
 • Palkovského - pro NAD za linky č. 7 a 11 (směr Nová Ves,vodárna / Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku, cca 35 metrů před TRAM zastávku (směr Výškovice).
 • SPORT ARÉNA - pro NAD za linku č. 7 (směr Nová Ves,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, do protisměru, na provizorní zastávku, cca 35 metrů před TRAM zastávku (směr Výškovice).
 • Městský stadion - pro NAD za linku č. 11 (směr Nádraží Vítkovice)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 170 metrů zpět.
 • Městský stadion - pro NAD za linku č. 11 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. Závodní, na provizorní zastávku, cca 140 metrů vpřed.
 • Nádraží Vítkovice - pro NAD za linku č. 11 (směr Hulváky)
  se přemísťuje na ul. U Nádraží, na provizorní zastávku, cca 15 metrů za zastávku linky č. 96.
 • Nádraží Vítkovice - pro TRAM linku č. 11 (směr Zábřeh)
  se přemísťuje do protisměru, na TRAM nástupiště (směr centrum).

 


Dopravní podnik Ostrava a.s. si vyhrazuje právo změn v organizaci provozu.
Děkujeme za pochopení.